INFORÁDIÓ 

2018. március 18. vasárnap
Ede, Sándor

Mire figyel az APEH decemberben?

Infostart / InfoRádió
A penzcentrum.hu cikksorozata segítségével minden hónapban megtudhatja, hogy mikor és milyen kötelezettségei vannak az állam felé. Közlik azokat a dátumokat és eseményeket, amelyekre érdemes lehet figyelni, ha nem akarunk különböző bírságot és pótlékot átutalni az APEH számlájára. Kimutatásuk az egyéni vállalkozók, magánszemélyek és gazdasági társaságok legfőbb adónemeire tér ki.

Az év utolsó hónapjában a szokásosnál jóval több mindenre kell figyelniük az adózóknak, a vállalkozások feladatai szaporodnak meg az év vége felé.

A bevallási, befizetési és adatszolgáltatási kötelezettségeken kívül a legfeljebb 25 millió forintos éves bruttó árbevételű vállalkozások a hónap első 21 napjában határozhatnak arról, hogy a jövő évben át kívánnak-e térni az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá. A döntési perióduson kívül a hónap egyéb izgalmakat is tartogat, ha nem szeretnénk semmiről lemaradni érdemes december 14-re, 15-re, 21-re és 31-re koncentrálni.

Adózási unikum az évben a különböző adónemek december 20-i (idén 21-i) határidejű adófeltöltési kötelezettsége. Az - előző két adóévben - éves szinten 50 millió forint árbevételt meghaladó vállalatoknak a 20 százalékos mulasztási bírság elkerüléséhez a 2009. évi társasági adó fizetési kötelezettségük (a negyedéves adóelőlegekkel együtt) legalább 90 százalékát kell teljesíteniük, és erről az összegről bevallást is be kell nyújtaniuk.

Szintén december 21-ig kell feltölteni a cégeknek a 2009. évi különadó-előleget illetve hitelintézeteknek a hitelintézeti járadékelőleget is, az eva alanyoknak pedig gondoskodniuk kell az eva előlegek kiegészítéséről.

A hónapban az első fontos adózási határidő a december 12-e lenne, amennyiben nem esne szabadnapra, így az érvényes határidő december 14-e (hétfő), amikor is a novemberi bérekkel kapcsolatos terheket kell leróni, és az ezzel összefüggő adatokat kell bevallani. 14-én még nincsen semmi olyan adózási kötelezettsége a vállalkozásoknak, amely ne jelenne meg minden hónapban. A részletes teendők:

• A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg, különadó-előleg befizetése;
• A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg, különadó-előleg befizetése;
• A külföldi személytől levont adó befizetése;
• Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás befizetése
• A vállalkozói járulék befizetése;
• Az egészségügyi hozzájárulás befizetése;
• A START, START PLUSZ, START EXTRA kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10 és/vagy 15 és/vagy 20 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése;
• Munkáltató által levont járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés) befizetése;
• Kifizető által levont járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés) befizetése;
• Korkedvezmény-biztosítási járulék befizetése;
• A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés) befizetése;
• Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék befizetése;
• A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék befizetése;
• Munkaadói járulék befizetése;
• Munkavállalói járulék befizetése;
• Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról, tagdíjakról és egyéb adatokról;
• Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó járulék, tagdíj és egészségügyi hozzájárulás kötelezettségeiről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék és tagdíj kötelezettségeiről.

A következő nap, amit fel kell jegyezni az adózási naptárba rögtön 14-ét követően december 15-e. Ekkor van a határideje a három adatszolgáltatási kötelezettségnek:

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról;
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről;
• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfa törvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről.

15-e után következik az év adófizetési szempontból egyik legfontosabb napja, a december 20-a, ami idén vasárnapra esik, így december 21-ig van idejük az arra kötelezett cégeknek megfizetni a szokásos tételek mellett a társaságiadó-előleg kiegészítését, a különadó előlegének és a hitelintézeti járadék előlegének kiegészítését, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó előlegének kiegészítését. A pontokba szedett kötelezettség lista:

• Általános forgalmi adó befizetése;
• Társasági adó előleg (ha havonként fizet adóelőleget, vagy ha negyedévenként fizet adóelőleget, de előleg-kiegészítésre kötelezett);
• Társasági adó előleg kiegészítése;
• Különadó előlege és a hitelintézeti járadék előlege;
• Különadó előlegének és a hitelintézeti járadék előlegének kiegészítése;
• Egyszerűsített vállalkozói adó előlegének kiegészítése;
• Energiaellátók jövedelemadójának kiegészítése;
• Játékadó befizetése;
• Kulturális járulék befizetése;
• TV-készülék üzemben tartási díj befizetése;
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet, az ismertető tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező, továbbá a közforgalmú gyógyszertár működtetésére jogosult személy fizetési kötelezettsége;
• Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi (negyedéves), éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére;
• Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről (havi bevallók esetén);
• Áfabevallás az Európai Közösség (EK) más tagállamából történt beszerzések esetén az Áfa törvény 20. § (1) bek. d) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére, valamint személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az EK más tagállamából történt beszerzés esetén - közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére;
• Bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról, valamint a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségről;
• Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről (költségvetési támogatás, fogyasztói árkiegészítés igénylése);
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezett adóalanyok részére.

Azonban ezzel még nem ért véget az év, mivel december 31-ig az arra kötelezetteknek még meg kell fizetniük, és be kell vallaniuk - a 0950-es adatlapon - a levegő-, víz- vagy talajszennyezés után fizetendő negyedik negyedéves környezetterhelési díjat.

Az utolsó tétel befizetését követően már nincs több adózással kapcsolatos tennivaló a naptári évben. Amennyiben a vállalkozások az év során esedékes adókkal, járulékokkal, díjakkal a törvényes módon jártak el, nem kell tartaniuk az adóbevallás elkészítésétől, az adóhatóság szigorától, és adózási szempontból nyugodtan várhatják a 2010-es esztendőt.

A táblázatot az idei évre vonatkozó - 2010-től gyökeresen átalakított - adó- és járulékmértékekről megtekintheti, ha ide kattint.

A címlapról ajánljuk