INFORÁDIÓ 

2018. március 22. csütörtök
Beáta, Izolda

A Pénzügyminisztérium nem spórol az ügyvédi költségen

Infostart / InfoRádió
A második legdrágább ajánlat nyert a Pénzügyminisztérium egyik közbeszerzési jogi képviseletre vonatkozó eljárásán. Így a magyar államot ismét az az ügyvédi iroda képviseli egy választott nemzetközi bíróság előtt, amely már egy hasonló pert elveszített. A perérték most sem alacsony, több 10 milliárd forinttól több száz milliárdig terjedhet. A Pénzügyminisztérium szerint összességében a legelőnyösebb ajánlat nyert.

A megszüntetett hosszú távú villamosenergia-vásárlási szerződések ügye az, ami miatt a magyar államnak ismét szüksége van jogi képviseletre.

A villamosenergia-ipari társaságok privatizációjakor kötött, röviden csak htm-ekként emlegetett szerződéseket az Európai Bizottság ajánlására meg kellett szüntetni 2008-ban, ugyanakkor ez hátrányosan érintette a külföldi tulajdonú erőműveket. Utóbbiak arra hivatkoztak, hogy a privatizációs szerződésekben garantálták az energia átvételét és ezért fizetendő ár képletét. Három erőmű perli a magyar államot a szerződések felmondása miatt.

Az Atel csoporthoz tartozó Csepeli Áramtermelő és az AES Tiszai Erőmű az Európai Bírósághoz fordult, míg a francia EDF, amely a Budapesti Erőmű tulajdonosa, nemzetközi választott bírósághoz. Utóbbi miatt volt szükség a közbeszerzésre.

Az így kiírt közbeszerzési eljáráson több neves magyar és nemzetközi ügyvédi iroda indult, a beadott pályázatokban a peres stratégiára vonatkozó elképzeléseket kellett kifejteni - emellett természetesen árat ajánlani.

Az InfoRádió úgy tudja: az árajánlatok évi 40 és 700 millió forint között szóródtak, a szerződés egyébként négy évre szól, azaz a legdrágább ajánlat 2,8 milliárd, a legolcsóbb 160 millió forintot jelent a költségvetésnek.

Az InfoRádió úgy tudja: a nyertes ajánlattevő a második legdrágább ajánlatot tette, és nem ismeretlen a magyar állam, illetve kormány előtt, mivel ez az iroda képviselte a ferihegyi ügyben is, a kanadai ADC-vel szemben szintén nemzetközi választott bíróság előtt. Igaz, az a per a magyar állam számára előnytelenül végződött, mintegy 80 millió dollárt, akkori értéken számolva 17-18 milliárd forintot kellett kifizetnie.

PM: a legelőnyösebb ajánlat nyert

A PM az üggyel kapcsolatban a következő választ adta az InfoRádiónak: "Az E.D.F. International S.A. 2009. májusában a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének címzett levelében az Energia Charta megsértésére hivatkozással kezdeményezett eljárást a Magyar Köztársasággal szemben az Uncitral eljárási szabályok alapján, sérelmezve a HTM-ek megszüntetését. A felperes az általa igényelt kártérítés tekintetében jogfenntartással élt, az összegét nem jelölte meg. Az eljárás lefolytatására az állam törvényes képviseletére vonatkozó általános szabályok szerint [Ptk. 28. § (1) bekezdése] a pénzügyminiszter jogosult.

Az Uncitral választott bíróság szabályzata szerint 30 nap áll rendelkezésre a felperes eljárást megindító nyilatkozatának kézhezvételét követően arra, hogy az alperes megtegye a szabályzat alapján szükséges intézkedéseket. A közbeszerzési törvény 2009. április 1. napjától hatályos módosítása következtében az ügyvédi irodát is közbeszerzéssel kell kiválasztani. Az Uncitral választott bírósági szabályzata szerinti határidő rövidségére figyelemmel az ügyvédi iroda kiválasztására a Kbt. szerinti lehető legrövidebb idő alatt lebonyolítható közbeszerzési eljárást alkalmaztuk, azaz általános, egyszerű eljárást folytattunk le.

Téves az újságíró azon információja, hogy "a pályázók közül a második legdrágább ajánlat nyert". A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő Pénzügyminisztérium a bírálati szemponttal összhangban az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyilvánította nyertesnek.

Ennek keretében értékelte az óradíj és költségátalány, mint finanszírozási elemek 1000 órára vetített értékét (szolgáltatás éves értéke I. bírálati részszempont), az ajánlattevők által az éves szinten maximálisan kiszámlázandó óraszámot (II. bírálati részszempont), és az ajánlattevők szakmai tapasztalatára épített módszertant (III. bírálati részszempont), mint szakmai elemet.

A nyertes konzorcium által tett ajánlat a fenti három bírálati résszempont közül két részszempont (I. és III.) esetében a legjobbnak bizonyult, és összességében is a legmagasabb pontszámot érte el.

A bírálat során az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzési ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban foglalt bírálati szempontokat vette figyelembe, más tényező nem játszott szerepet a nyertes pályázó kiválasztásában, amelynek csak az egyik tagja az ADC Ltd. elleni perben alvállalkozóként közreműködő Bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda, a konzorcium másik tagja pedig a jogvita tekintetében egyik legnagyobb szaktekintélynek számító Mannheimer Swartling ügyvédi iroda.

A teljesség kedvéért azonban megjegyezzük, hogy az ADC Ltd. elleni választott bírósági perbe a Bnt. Ügyvédi Iroda az eljárás legvégső fázisában került bevonásra, amikor már érdemi lehetősége nem volt a stratégia átalakítására, és amelynek eredményeként a Magyar Államnak mindössze 75 millió dollár, a Fuf Kft. üzletrészével részben ellentételezett fizetési kötelezettsége keletkezett, a keresetben érvényesített közel 100 millió dollárral szemben" - írta válaszában a Pénzügyminisztérium.


A címlapról ajánljuk