INFORÁDIÓ 

2018. március 21. szerda
Benedek

Adómegállapítás: szűk két hónapjuk maradt a munkáltatóknak

Infostart / InfoRádió
Legkésőbb 2010. június 10-éig a munkáltatói adómegállapításra vállalkozó munkáltatóknak el kell juttatniuk az APEH-hez a korábban az adómegállapítást kérő munkavállalók 2009-es jövedelméről és személyi jövedelemadójáról szóló nyomtatványokat.

Fontos feladat vár az elkövetkező napokban a (dolgozók személyi jövedelemadó-bevallását kiváltó) munkáltatói adómegállapítást felvállaló foglalkoztatókra. Az szja bevallásokhoz hasonlóan az adómegállapításoknak is a következő hetekben kell elkészülniük.

A kitöltött 09M29-es sorszámú lapokat legkésőbb 2010. június 10-ig kell a bevallást benyújtó adóügyében illetékes APEH-igazgatóságához. A nyomtatvány kizárólag elektronikus formában érhető el, és az adómegállapítást kizárólag elektronikus úton lehet továbbítani az adóhatósághoz.

A dokumentum elkészítésének előfeltétele, hogy a magánszemély jogosult legyen a munkáltatói adómegállapítás választására, és korábban (január 31-i határidővel) a 09NY29-es számú nyilatkozatban kérte is a munkaadóját az szja (és a különadó) megállapítására. Továbbá a munkavállalónak vagy a bevételt folyósítónak - amennyiben szükséges volt - egy sor igazolást is át kellett adnia az adómegallapítást elkészítő munkáltató számára legkésőbb március 20-ig.

Ezek az igazolások többek között: az adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátásról szólóak, az önkéntes tartalékos katonai szolgálat után járó illetményét igazolóak, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátásról kiállított igazolások valamint a nyugdíjigazolások.

Szintén március 20-ig kellett a munkáltatóknak átadni a bevételből levonható összegre (például szakszervezeti, illetve kamarai tagdíj) és az adócsökkentő kedvezmények igénybevételére jogosító igazolásokat, nyilatkozatokat, amennyiben azokat az adóelőleg megállapításához még nem nyújtották be.

A munkáltatóra vonatkozó határidő, hogy a 2009. évi adóköteles jövedelem és személyi jövedelemadó megállapítását, elszámolását legkésőbb 2010. május 20-áig írásban közölni kell a dolgozóval. Azonban nincs törvényi akadálya annak, hogy a munkáltató a határidő előtt készítse el az elszámolást, és erről az erről szóló igazolást a magánszemély részére olyan időpontban adja át, hogy a magánszemély által a családi kedvezmény igénybe nem vett részét a házastárs (élettárs) adóbevallásában (munkáltatói adómegállapításában) megosztással érvényesíthesse a május 20-ai határidőig - olvasható az APEH, a témával kapcsolatban közzétett tájékoztatójában.

Mi lesz az 1 százalékokkal?

A befizetett szja 1 százalékát természetesen a munkáltatói adómegállapítást választók is fel tudják ajánlani egyrészt valamely civil szervezetnek, másrészt pedig valamely egyház vagy kiemelt költségvetési előirányzat számára.

A felajánlásokról tudni kell, hogy a munkáltatók 2010. május 20-áig kísérőjegyzékkel adják át az adóhatóságnak a dolgozók nyilatkozatait tartalmazó borítékokat. A munkavállalóknak pedig legkésőbb május 10-ig a nyilatkozatát tartalmazó borítékot át kell adnia a munkáltatójának. A rendelkező nyilatkozat tartalmát a munkáltató nem ismerheti meg. Ennek érdekében a magánszemély lezárt, adóazonosító jelével ellátott és ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban nyújtja át rendelkező nyilatkozatot a munkáltatójának.

A kísérőjegyzéknek tartalmaznia kell a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemély nevét, adóazonosító jelét, valamint a boríték átadásának tényét igazoló munkavállalói aláírást. Ezeken kívül a kísérőjegyzéken fel kell tüntetni a munkáltató nevét, adószámát. Többoldalas kísérőjegyzék esetén az oldalakat perjeles bontásban számmal kell ellátni, megismételve a munkáltató azonosító adatait is. A tételeket a borítékkal azonos sorszámmal kell ellátni, a kísérőjegyzék végén az összesen darabszámot és a munkáltató hitelesítését is szerepeltetni kell. Ha több telephelye van a kifizetőnek, de központi a kifizetés, akkor főösszesítőt kell készíteni.

A munkáltatónak a kísérőjegyzéket két példányban kell elkészítenie. A kísérőjegyzék egyik példányát a rendelkező nyilatkozatokat tartalmazó borítékokkal együtt kell megküldenie a munkáltatónak az illetékes adóhatóság részére. A másik példányt a rendelkező nyilatkozat benyújtásának éve utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni, vagyis az idei kísérőjegyzéket egészen 2015. december 31-ig.

A címlapról ajánljuk