INFORÁDIÓ 

2018. március 25. vasárnap
Irén, Írisz

Májusra befejeződhet az állami vagyon leltárba vétele

InfoRádió / MTI
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) iránymutatása alapján május közepére befejeződhet az állami vagyon leltárba vétele, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) saját vagyona tekintetében már elvégezte a munkát, az úgynevezett rábízott vagyon számbavétele is a tervek szerint halad - tájékoztatta az MNV az MTI-t szerdán.

Az MNV tudatta: a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács szerdai ülésén beszámolót fogadott el annak az intézkedési tervnek a végrehajtásáról, amelyet az ÁSZ MNV Zrt.-re vonatkozó jelentései nyomán rendelt el. Az intézkedési terv azt irányozta elő, hogy el kell végezni az MNV rábízott és saját vagyonának leltárba vételét. Megállapították, hogy a leltározást a saját vagyon vonatkozásában a központban és a területi irodákon 2009. november végéig végrehajtották. A rábízott vagyonra vonatkozóan a határidő 2010. május 10-e, a leltározási munkának ez a része a napokban megkezdődik.

A terv tartalmazta azt is, hogy át kell tekinteni a korábban a tanács által elfogadott középtávú vagyonstratégiát. A kormány a módosított dokumentumot 2009. december 23-án fogadta el.

Ennek alapján felül kellett vizsgálni az MNV Zrt. belső érdekeltségi rendszerét és az utalványozás rendjét, mindkét feladatot határidőre végrehajtották.

Az ÁSZ javaslatait figyelembe véve megtörtént a vagyonkezelő szervezeti és működési szabályzatának módosítása is. Megkezdődött a javasolt informatikai stratégia megvalósítása. Az ÁSZ iránymutatásának megfelelően a vagyontanács múlt év novemberében elfogadta az MNV Zrt. 2009-2014-re vonatkozó Tulajdonosi Stratégiai Ellenőrzési Tervét, amely a közfeladatok ellátásának eredményes és költségtakarékos biztosítását, az állami vagyon értékmegőrzését szolgálja.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács javaslatot fogadott el a Balatoni Halászati Zrt. pénzügyi helyzetének rendezésére. A társaság tógazdaságaira és halfeldolgozó üzemére kiírt pályázatok a közelmúltban eredménytelenül zárultak. Az ebből tervezett bevételnek a korábbi tulajdonosi kölcsönök visszafizetésében és a sajáttőke-helyzet rendezésében lett volna elsődleges szerepe. Jelentős összegű szállítói és köztartozással is rendelkezik a társaság, amelyet saját erőből nem képes kifizetni.

A Balatoni Halászati Zrt. tőkemérlege negatív, ezért a tulajdonos MNV Zrt.-nek kötelessége a tőkehelyzet rendezése. A pénzügyi helyzet rendezése érdekében közvetlen állami tulajdonba kerül a balatonlellei, a buzsáki, és a fonyódi tógazdaság. A tavak értékét beszámítják a BH-nak az MNV-vel szemben fennálló tulajdonosi kölcsöneibe. Az NVT az így tulajdonába került tógazdaságokat vagyonkezelésbe, a halfeldolgozó üzemet és a társaság tulajdonába maradt többi tógazdaságot pedig bérbe adja. Elvi döntés született arról is, hogy a Balaton Halászati Zrt. beolvad az Agrárgazdasági Vagyonkezelő Kft.-be.

Tárgyalták az MNV Zrt. Ellenőrző Bizottságának szintén a Balatoni Halászati Zrt.-vel foglalkozó jelentését is. Megállapították, hogy a korábbi intézkedések a társaság működőképességének fenntartását szolgálták a jogszabályoknak és a belső szabályzatok szerinti előírásoknak megfelelően.

A vagyongazdálkodási tanács meghallgatta és elfogadta a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. helyzetéről adott tájékoztatást, egyúttal jóváhagyta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mint vagyonkezelésbe adó, és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. mint vagyonkezelő között kötendő vagyonkezelési szerződést. A megállapodás rögzíti a cég feladatának ellátásához szükséges földterületet mértékét, továbbá, hogy milyen ingatlanok hosszú távú használatba adására lenne szükség.

A szerződés-tervezet szerint a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. felelős őrzésében lévő, mintegy 967,7 hektár földterület a társaság stabil működésének megalapozását segítheti elő, különösen, hogy ebből mintegy 500 hektárnyi ingatlant már a 2001. év óta a cég használ. Ezek közvetlenül a ménestelepek környezetében találhatók, így a takarmánytermesztés, alomszalma-előállítás mellett a lovak tartásában is jelentős szerepet játszanak. A megállapodás szerint a ménesbirtok piaci vagyonkezelői díjat fizet, amelynek mértéke évente az előző évi inflációnak megfelelően változik.

A társaság az elmúlt év végén benyújtotta az MNV Zrt. által kiadott irányelvek figyelembevételével elkészített 2010. évi üzleti tervét. A tervet a tanács 2010. január 20-i ülésén tárgyalta, azonban nem fogadta el. A vagyongazdálkodási tanács tisztában van azzal, hogy a ménesbirtok pénzügyi helyzete az igényelt agrártámogatás késedelme miatt átmenetileg bizonytalan, azonban a ménesbirtok részére igényelt állami támogatás (az idei évben 300 millió forint) kifizetése csak szigorú feltételek teljesülése után történhet. Ennek érdekében a társaság már dolgozik az üzleti terv módosításán - olvasható a közleményben.

A címlapról ajánljuk