eur:
384.47
usd:
353.51
bux:
0
2024. május 28. kedd Csanád, Emil

Az OTP csoport 41,81 milliárd forint adózott profitot ért el

Az OTP Bankcsoport 2009 első negyedévében 41,81 milliárd forint konszolidált adózott nyereséget ért el kedden este közzétett gyorsjelentése szerint, ami 24 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakától. A Portfolio.hu elemzője szerint az eredmény magasan meghaladta a szakértői várakozásokat.

A nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) szerint készült konszolidált gyorsjelentés szerint a stratégiai nyitott pozíció eredményhatásától, továbbá a csoportszintű osztalékoktól tisztított eredmény 43,34 milliárd forint, 23 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál.

Az első negyedév a jelentés szerint mérleg- és eredményszempontból is a menedzsment előzetes elképzeléseinek megfelelően alakult, kedvezőbb az időarányos tervnél, és a piaci várakozásoknál lényegesen jobb.

Az OTP Bank 2009-re 150 milliárd forintos csoportszintű adózott nyereséget irányzott elő.

A jelentés egyebek mellett kiemeli a javuló kamatmarzsot (6,58 százalék), a kedvező kiadás/bevétel mutatót (42,7 százalék), a romló portfolióminőséget (a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 5,7 százalék), a kedvező fedezettséget (76,1 százalék), a jelentősen növekvő kockázati költségeket és az erős tőkepozíciót.

A bank felhívja a figyelmet két módszertani változtatásra. Az egyik, hogy a késedelmes hitelek esetében ezután a 90 napon túl késedelmes állományt hasonlítják a bruttó hitelállományhoz, és a fedezettségi mutató számításakor arra vetítik a teljes céltartalék állományt. A másik, hogy a stratégiai nyitott devizapozíciót fedezeti ügyletté nyilvánították, és négy leánybank (DSK, CKB, OTP banka Hrvatska és OTP Banka Slovensko) 2009. és 2010. évi várható eredményének megfelelő nagyságú, 310 millió euró rövid pozíció árfolyamhatását ezentúl a saját tőkével szemben számolják el.

A mintegy 350 millió euró nagyságú teljes stratégiai nyitott pozíción adózás előtt keletkezett 16,2 milliárd forintos árfolyamveszteségből így 13,8 milliárd forint a tőkével szemben került elszámolásra, és csak 2,4 milliárd forint terhelte az eredményt.

Mint a jelentésből kiderül, a csoport eredményét jelentős egyszeri tételek befolyásolták, ám ezek együttes hatása közel semleges volt.

Az OTP Bank egyrészt 90 millió euró névértékben visszavásárolt saját járulékoskölcsöntőke kötvényeiből a másodpiacon, amin mintegy 19,6 milliárd forint árfolyameredményt ért el. Ezzel szemben két jelentős tétel áll: egyrészt a stratégiai nyitott pozíción kívüli egyéb nyitott deviza-pozíciók átértékelésén 11,3 milliárd forint veszteség keletkezett (további veszteség ezeken nem várható); másrészt az OTP Bank leányvállalati befektetésein a forint jelentős leértékelődése következtében 9,5 milliárd forintos többlet adóráfordítás volt.

A menedzsment a jelentés szerint kiemelt figyelmet fordított a bankcsoport stabil tőkepozícióinak megőrzésére. Az OTP Bank egyedi, magyar számvitel szerinti tőkemegfelelési mutatója 12,3 százalék lett az első negyedévi eredmény figyelembevételével, ami 0,3 százalékpontos növekedés az év végihez képest.

A legnagyobb leánybankok ugyancsak stabil - a bolgár és az orosz esetében a törvényi minimumot lényegesen meghaladó - egyedi tőkemegfelelési mutatókkal rendelkeztek (DSK 23,1, OTP Bank Russia 17,5, CJSC 11,1 százalék). A CKB 15 millió eurós, az ukrán leánybank pedig 50 millió dolláros alárendelt kölcsöntőkét kapott.

A bankcsoport saját tőkéje március végén 1.151 milliárd forintot tett ki, éves szinten 25 százalékkal gyarapodott. A bankcsoport konszolidált fizetőképességi mutatója 15,2 százalék, az elsődleges tőke nagysága pedig 10,2 százalék volt, ami meghaladja a legfőbb versenytársak hasonló mutatóit.

A bankcsoport adózás előtti eredménye 63,5 milliárd forint, ami a bázisidőszakhoz képest 6 százalékkal csökkent, az előző negyedévhez képest viszont 40 százalékkal nőtt.

A konszolidált eredmény meghatározói közül a nettó kamatbevételek 35 százalékkal nőttek, a nettó díj- és jutalékbevételek 7 százalékkal csökkentek az elmúlt 12 hónapban. A nettó kamatmarzs éves szinten 119, az előző negyedévhez képest 40 bázisponttal, 6,58 százalékra javult.

A működési költségeket a jelentés szerint sikerült a mérsékeltebb üzleti aktivitáshoz igazítani, a kiadás/bevétel mutató 42,7 százalékos szintje közel 10 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

A konszolidált hitelportfolió minősége a romló makrogazdasági környezet és számos deviza jelentős gyengülése következtében számottevően romlott: a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 3,6-ról 5,7 százalékra nőtt egy év alatt. A kockázati költségek éves szinten 270 százalékkal emelkedtek.

A forint időszaki gyengülése az állományi mutatóknál is markánsan jelentkezett. A konszolidált mérlegfőösszeg éves szinten 12 százalékkal nőtt, és március végén megközelítette a 10.099 milliárd forintot. A hitelállomány éves szinten 25, az előző negyedévhez képest 10 százalékkal bővült, míg a betétállomány 4, illetve 6 százalékkal. A hitel/betét mutató 2008 végéhez képest 134-ról 139 százalékra emelkedett.

A korrigált eszközarányos nyereség (ROA) 2,6-ről 1,8 százalékra, a korrigált saját tőke arányos nyereség (ROE) 25-ről 16 százalékra mérséklődött. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS, hígított) 215 forintról 167 forintra csökkent. Az OTP piaci kapitalizációja az egy évvel korábbi 1.890 milliárd forintról 545 milliárdra süllyedt.

Az OTP papírok a Budapesti Értéktőzsde A kategóriájában forognak, a keddi kereskedést 3.050 forinton zárták. Az elmúlt 52 hét során a részvény legalacsonyabb árfolyama 1.232 forint, a legmagasabb 7.480 forint volt.A jelentős ukrán veszteséget, illetve néhány külföldi leánybank mérsékelt eredményét a DSK, az OBH és a CKB jó teljesítménye csak ellensúlyozni tudta, így a külföldi leánycégek hozzájárulása az OTP csoport eredményéhez a tavalyi 30 százalékról gyakorlatilag nullára csökkent - derül ki az OTP Bank gyorsjelentéséből.

A nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) szerint készült konszolidált gyorsjelentés szerint a külföldi leánycégek részesedése a hitelportfolión belül 51, a betéteken belül 40 százalék volt március végén. A teljes megképzett hitelkockázati költség mintegy 78 százaléka ugyanakkor a külföldi leánybankokhoz kapcsolódik.

A válság hatásai a jelentés szerint minden országban éreztetik hatásukat. A DSK Csoport ilyen körülmények között is kimondottan jó eredményt ért el: bruttó hitelállománya éves szinten 40 százalékkal, betétei 22 százalékkal bővültek, 7,4 milliárd forintos adózott eredménye azonban éves szinten 3 százalékos visszaesést mutat, ami döntően a jelentősen emelkedő kockázati költségek következménye.

Az ukrán leánybank 9 milliárd forintot meghaladó veszteséget könyvelt el, mindenekelőtt a jelentős kockázati költség következményeként, amit sem a stabil, éves szinten 74 százalékkal növekvő nettó kamatbevételek, sem a szigorú költséggazdálkodás nem tudott ellensúlyozni. Az éves szinten jelentős, 46 százalékos hiteldinamika nagyrészt a helyi deviza gyengülésének a következménye. A betétállomány eróziója lassult, sőt, a lakossági volumen enyhén emelkedett a 2008. évi záróértékhez képest. A portfolió minősége jelentősen romlott, de márciusban már lassult a késedelmes hitelek arányának növekedési üteme.

Az orosz leánybank adózott nyeresége 1,691 milliárd forintról 313 millió forintra mérséklődött. A hitelállomány éves szinten 33 százalékkal nőtt, azonban az elmúlt negyedévben a korábban dinamikusan növekvő hitelezés a kereslet mérséklődése következtében jelentősen visszaesett. A kockázati költségek emelkedésének hatását a szigorú költséggazdálkodás csak részben ellensúlyozta, a késedelmes hitelek aránya valamennyi termékcsoportban nőtt.

A kisebb leánybankok közül a montenegrói CKB első negyedéves adózott eredménye 594 millió forint, éves szinten 6 százalékkal csökkent, az előző negyedévhez képest azonban 34 százalékkal emelkedett. A CKB bruttó hitelállománya az egy évvel korábbihoz képest 33 százalékkal bővült, és jelentősen javult a kamatmarzs is.

A horvát OBH 815 millió forintot meghaladó adózott nyereséget ért el, ami 24 százalékkal marad alatta az egy évvel korábbinak. A kockázati költségek növekedtek, a nettó kamat- és jutalékbevételek visszaestek. A hitel- és betétállomány kétszámjegyű dinamikája döntően az árfolyamváltozás hatása.

A szerb és a szlovák leánybank mérsékelt adózott eredményt könyvelhetett el (126, illetve 7 millió forintot), mindkettőnél csökkent a kamatmarzs és nőtt a kiadás/bevétel mutató. A román leánybank 725 millió forint veszteséget realizált.

A magyarországi alaptevékenység (OTP Core) adózott eredménye éves szinten 20 százalékkal, 40,86 milliárd forintra nőtt, hitelállománya éves szinten 12 százalékkal bővült. Az elmúlt negyedévben a hitelállomány a forintgyengülés hatását kiszűrve csökkent (-1 százalék).

A betétek állománya 4,2 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest. A bank az első negyedévben lakossági kötvénykibocsátással 55 milliárd forint forrást gyűjtött. Nemzetközi forrásbevonásra nem került sor, ugyanakkor február végén lejárt 750 millió euró névértékű kötvényét és április elején lejárt 365 millió eurós hiteltartozását visszafizette a bank. Az OTP márciusban 1,4 milliárd euró összegű hitelről írt alá megállapodást az állammal.

A hazai csoporttagok közül a Merkantil Csoport adózott nyeresége az egy évvel korábbi 1,861 milliárd forintról 130 millió forintra esett vissza, tükrözve a szektort sújtó nehéz gazdálkodási környezetet.

Az OTP Alapkezelő 1,243 milliárd forintos eredménye ugyan 23 százalékkal kisebb, mint a bázisidőszakban, de jelentősen meghaladja a megelőző három hónap eredményét; az eszközállomány csökkenése lelassult.

Az OTP Bankcsoport magyarországi piaci pozíciói az első negyedévben hiteloldalon majdnem minden szegmensben erodálódtak a hitelezés versenytársakénál erőteljesebb visszafogása miatt. Hitelpiaci részesedése 2008 végéhez képest 0,6 százalékponttal, 17 százalékra csökkent, míg a betétek terén 0,3 százalékponttal, 24,3 százalékra javult a részesedése.

A bankcsoport hálózata az első negyedévben 23 fiókkal csökkent, döntően szlovákiai (12) és orosz (8), illetve szerbiai (4) és ukrán (2) fiókokat zártak be. Új fiók nyitására (3) csak a DSK Banknál került sor.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2024.05.28. kedd, 18:00
Ungár Péter
az LMP társelnöke és EP-listavezetője
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Az angol tőzsde mellett az amerikai piacokon sem volt tegnap kereskedés, a magyar tőzsde azonban összességében felülteljesítő volt a nemzetközi átlaghoz képest, a nap végére új történelmi csúcsra emelkedett a BUX index. Gazdasági adatok tekintetében ma az Egyesült Államokban egy fontos ingatlanindexet és egy fogyasztói hangulatindexet publikálnak, ezek lehetnek hatással a hangulatra. Ami az előzetes adatokat illeti, felemás hangulatban indulhat a kereskedés a kontinenstőzsdéin. Izgalmas fejlemények zajlanak a kriptopiacon, mintegy 42 830 bitcoint adott el egy, még 2014-ben csődbe ment japán kriptotőzsde.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×
×
×