Inforádió

Meghallgatom Élő adás

Mégis működhet szeptembertől a Nemzeti Földalap

Inforádió

Meghallgatom Élő adás
  • Legfrissebb hírek
  • Közlekedési hírek
  • Időjárásjelentés
  • Orvosmeteorológia
  • Sporthírek
  • Gazdasági hírek
Mégis az eredeti elképzek szerint a jövő hónap első napjától működhet a Nemzeti Földalap. Ugyanis Schmitt Pál köztársági elnök szerdán a Nemzeti Földalapról szóló törvény szövegének ezt a végleges változatát írta alá.

A szóban forgó törvényt az eredeti elképzelések szerint még júliusban aláírta volna alá a köztársasági elnök. Ekkor a törvény eredeti szövegében még az szerepelt, hogy a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba. De egy bizottsági módosító javaslat nyomán, amelyet az országgyűlési képviselők elfogadtak, mégis az eredetileg tervezett időpontban, azaz a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba a NFA-ról szóló törvény.

A kormány a Nemzeti Földalap létrehozásával meg kívánja teremteni a magyar közcélú földkészlet-gazdálkodás feltételeit. Továbbá cél az is, hogy a földspekulációt és a zsebszerződésekkel való visszaéléseket meg lehessen akadályozni.

A Nemzeti Földalapba tartozó földeket négy módon lehet hasznosítani: nyilvános pályázaton történő eladással, haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adással, továbbá földcserével.

A földtulajdonosoknak elsőként az NFA-nak kell felajánlaniuk az eladásra szánt földjüket, amelyért a helyben kialakult piaci árat fizeti az alapkezelő.

Az új törvényben így változik az elővásárlási jog sorrendje. Első helyen a magyar állam jogosult élni elővásárlási jogával, hogy a birtokpolitikai irányelveknek megfelelően "piaci szereplőként" tudjon fellépni.

A földpiac aktív szereplőjévé előlépő állam elővásárlási jogának biztosításával létrejön a föld köztulajdona, amelyből tartós, örökölhető földbérleti jogot ad elsősorban a gazdálkodó családoknak, valamint a fiatal pároknak, ha vállalják, hogy letelepednek, gazdálkodnak, és 2-3 gyermeket felnevelnek.

A törvény újraszabályozza a "helyben lakó" definícióját is. Helyben lakónak az a családi gazdálkodó vagy nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó magánszemély minősül, akinek a bejelentett lakóhelye legalább három éve azon a településen, illetve 15 kilométeren belüli szomszédtelepülésen van, amelynek közigazgatási területén a termőföld vagy tanya fekszik.

A megkötött szerződés tartalmából nyilvános lesz a szerződő neve, a föld fekvése és helyrajzi száma, az ellenszolgáltatás összege és a fizetési határidő, valamint haszonbérletnél és vagyonkezelésnél a szerződés időtartama is. A nettó 5 millió forintnál magasabb ellenértékű szerződéseket az NFA a honlapján teszi közzé.

Az NFA jogutóda a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, ezért a korábbi szerződéseknél nem kell szerződést módosítani. A Nemzeti Földalapban lévő nagy értékű - 100 millió forint vagy 100 hektár feletti - földterületek hasznosításáról a Birtokpolitikai Tanács dönt.

Az NFA felett agrárügyekért is felelős vidékfejlesztési miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezeten keresztül gyakorol felügyeletet. A Nemzeti Földalap visszakerül ugyanis a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a Nemzeti Földalapról szóló törvény alapján.