INFORÁDIÓ
2023. április 1. szombat
Hugó

novák katalin

magyar érdemrend

március 15.

Novák Katalin köztársasági elnök (k) és férje, Veres István (j), mögöttük fiaik az Egységes Alapkiképzési Programban résztvevők nyilvános katonai eskütételén a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján 2023. február 25-én. 165-en tették le ünnepélyesen katonai esküjüket, köztük az államfő férje.

Magyar Érdemrend: illusztris névsor a Novák Katalin államfő által kitüntetettek listája

Infostart

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. A kitüntettek között Maróth Miklós, Schmidt Mária, Ágh István és Faragó Tamás is szerepel. Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár szintén állami elismeréseket adott át a Pesti Vigadóban.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést

MARÓTH MIKLÓS Széchenyi-díjas klasszika-filológus, orientalista, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, az Union Académique Internationale tiszteletbeli elnöke, az Academia Europaea tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára kapta több mint fél évszázados, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatói pályafutása, szerteágazó oktatói tevékenysége, valamint a tudományos közéletben betöltött jelentős szerepe elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapta:

DR. BÁNÁTI JÁNOS ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a Budapesti Ügyvédi Kamara volt elnöke, az Országos Bírói Tanács tagja, az Igazságügyi Miniszter Tudományos Tanácsadó Testületének tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára, a Magyar Büntetőjogi Társaság elnökhelyettese, a Bánáti Ügyvédi Iroda tagja, a Magyar Jogászegylet alelnöke az ügyvédi hivatásrend társadalmi szerepének erősítését, a magyar igazságszolgáltatás színvonalának emelését és a jogászi hivatásrendek közötti kapcsolat elmélyítését több évtizeden át szolgáló kamarai elnöki tevékenysége, a büntető eljárásjog területén végzett jogtudományi munkája, valamint a jövő jogásznemzedékeinek oktatása és a jogi kultúra terjesztése terén is meghatározó szakmai tevékenysége elismeréseként;

DR. BÉRES JÓZSEF vegyész, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke a magyar emberek egészségének megőrzését évtizedek óta elkötelezetten szolgáló, a természetes gyógyászati módszereket, illetve az emberi szervezet ellenálló képességének erősítését széles körben népszerűsítő munkája elismeréseként;

DR. FARAGÓ TAMÁS, a nemzet sportolója, olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, edző a magyar vízilabda sportágban elért kimagasló eredményei, olimpiai bajnoki címe, valamint edzői és sportvezetői tevékenysége elismeréseként;

DR. PARRAGH LÁSZLÓ vállalkozó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a KAVOSZ-Széchenyi Kártya Igazgatóságának elnöke a magyar gazdaságpolitika alakításában végzett elévülhetetlen érdemei és a magyar vállalkozók érdekeinek megóvása érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként;

DR. SCHMIDT MÁRIA Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet és a XXI. Század Intézet főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, volt kormánybiztos a magyar tudományos és kulturális életet gazdagító történészi és intézményvezetői munkája, a nemzet sorsfordító eseményeinek hiteles bemutatását és méltó feldolgozását egyaránt szolgáló szakmai tevékenysége, valamint nagy hatású közéleti és civil szerepvállalása elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

ÁGH ISTVÁN, a nemzet művésze, Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja nagy formátumú költészete, korszakalkotó és nemzedékek számára példaként szolgáló költői, írói és műfordítói munkája elismeréseként;

BARANYAY LÁSZLÓ közgazdász-tanár, az Európai Beruházási Bank Igazgatótanácsának tagja, nyugalmazott és tiszteletbeli alelnöke, a Magyar Fejlesztési Bank volt elnök-vezérigazgatója a pénzügyi szektorban végzett több évtizedes, nemzetközi szinten is elismert munkásságáért, különösen a Magyar Fejlesztési Bank versenyképességének növeléséért végzett tevékenységének elismeréseként;

BARNABÁS BEÁTA MÁRIA Széchenyi-díjas biológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi főtitkárhelyettese, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutató professor emeritusa és Mezőgazdasági Intézetének kutatóprofesszora a biotechnológia területén folytatott, nemzetközi szinten is jelentős kutatásai és azok eredményeinek a növénynemesítési gyakorlatban történő alkalmazása érdekében végzett munkája, valamint értékes oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;

DR. BÓDIS JÓZSEF szülész-nőgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem rector emeritusa, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke, volt államtitkár példaértékű kutatói-oktatói és gyógyítómunkája, a magyar tudomány és oktatás nemzetközi elismertségének növelése mellett a hazai felsőoktatás fejlesztését és a jövő tudós nemzedékeinek kibontakoztatását is elkötelezetten szolgáló tevékenysége, továbbá jelentős egyetemi és közéleti szerepvállalása elismeréseként;

DR. CSATH MAGDOLNA ANNA Szent-Györgyi Albert-díjas közgazdász, a közgazdaság-tudomány doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektori főtanácsadója és Szent II. János Pál Kutatóközpontja Gazdaságfejlesztés- és Kisvállalkozás-kutatási és Továbbképző Intézetének vezetője, a Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi, Innovációs és Informatikai Szakosztályainak elnökségi tagja a közgazdaság-tudományok területén elért eredményei, a felsőoktatásban és a kutatásban folytatott, a tehetséggondozás, a versenyképesség és a vállalkozások fejlesztése iránt is különösen elhivatott munkája, illetve odaadó szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

HAJNAL JENŐ, a nyelvtudományok magisztere, a Magyar Nemzeti Tanács volt elnöke, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet volt igazgatója a vajdasági magyar közösség érdekében folytatott több évtizedes, sokoldalú munkája, a magyar nyelv és kultúra ápolása terén végzett tevékenysége elismeréseként;

DR. HORKAY FERENC szívsebész szakorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Szívsebészeti Tanszéki Csoportjának tanszékvezető egyetemi tanára több évtizedes, kimagasló színvonalú szakorvosi munkája és a szívsebészet területén elért eredményei, illetve kiváló sebészek nemzedékeit kinevelő oktatói tevékenysége elismeréseként;

DR. MEZŐSI GÁBOR, a földrajztudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa a geográfia területén folytatott iskolateremtő oktatói és vezetői munkája, a szakmai utánpótlás képzését megalapozó tankönyveket és közleményeket is magába foglaló tudományos életműve elismeréseként;

MONOSTORI LÁSZLÓ Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa a gyártástudomány és a termelésinformatika elméleti és alkalmazott kutatásának nemzetközileg is elismert tudósaként folytatott több évtizedes, eredményes munkája, valamint széles körű tudományszervezői és iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként;

OSZVALD MARIKA Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, operetténekes, érdemes művész a magyar kultúra jó hírnevét és az operett műfaj nemes hagyományait felejthetetlen szerepjátékával éltető, évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő művészi pályája elismeréseként;

REVICZKY GÁBOR, a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a közönség szeretetét és a szakma nagyrabecsülését egyaránt kiérdemlő művészi munkája elismeréseként;

DR. SZAPÁRY GYÖRGY közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, volt alelnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes professzora, Magyarország korábbi washingtoni nagykövete a közgazdaság-tudomány és a diplomácia területén egyaránt kimagasló és értékteremtő életútja elismeréseként;

DR. SZIKORA JÁNOS Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója a drámairodalom legjelentősebb művei mellett operákat és musicaleket is magába foglaló, kiemelkedően gazdag színházi rendezői pályafutása, valamint értékteremtő színházigazgatói tevékenysége elismeréseként;

TÖRÖK ÁDÁM közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pannon Egyetem professor emeritusa a közgazdaság-tudomány elméleti és gyakorlati fejlesztéséhez hozzájáruló, kimagasló szakmai tevékenysége, valamint a tehetséggondozásra és a kutatói pálya népszerűsítésére is kiemelt figyelmet fordító oktatói munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozat kitüntetést kapott

HORVÁTH ANDRÁS nyugállományú rendőr vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főtanácsadója több mint öt évtizeden keresztül végzett, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült

ÁRKOSSY ISTVÁN festőművész, grafikus, író,

CSÚRI KÁROLY germanista, filológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa,

DECSI TAMÁS orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár,

DOBRÓKA MIHÁLY, a műszaki tudomány doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa,

DOMOKOS MÁRIA Szabolcsi Bence-díjas népzenekutató, zenetörténész, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa,

FÖLDESSY JÁNOS geológus, a Miskolci Egyetem professor emeritusa,

FRIDLI SÁNDOR matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Informatikatudományi Intézete Numerikus Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

G. HORVÁTH ÁKOS matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Geometria Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

GÁBRIEL RÓBERT neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Biológiai Intézetének igazgatója, valamint Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszékének egyetemi tanára,

GÁL PÉTER biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézete Szerkezeti Biofizika Kutatócsoportjának vezetője,

GÖRÖG MIHÁLY közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa,

VÉRTESSY G. BEÁTA, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, az Academia Europaea rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Természettudományi Kutatóközpontja Enzimológiai Intézetének kutatócsoport-vezetője,

HAVAS FERENC nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa,

HÉBERGER KÁROLY kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete Plazmakémiai Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója,

HERVAINÉ SZABÓ GYÖNGYVÉR, a székesfehérvári Kodolányi János Egyetem nyugalmazott rektorhelyettese, rektori tanácsadója, főiskolai tanár,

HŐNYINÉ STEPHANIDES ÉVA, a Kodolányi János Egyetem nyugalmazott címzetes főigazgatója, professor emeritusa,

KÁLLAY MIKLÓS okleveles vegyészmérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritusa, a Budapesti Corvinus Egyetem volt Szőlészeti és Borászati Intézetének nyugalmazott igazgatója, a Magyar Bor Akadémia alapító tagja, tiszteletbeli elnöke,

KEMECSI LAJOS néprajzkutató, muzeológus, a Néprajzi Múzeum főigazgatója,

KISS-DOMONKOS JUDIT csellóművész, a Magyar Állami Operaház és a Budapesti Filharmóniai Társaság volt szóló csellistája,

KÓSA KLÁRA keramikus népművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja,

KRISÁN LÁSZLÓ, a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. vezérigazgatója, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja,

MANGEL LÁSZLÓ CSABA orvos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Onkoterápiás Intézetének igazgatója, egyetemi tanára, a Magyar Onkológusok Társaságának elnökségi tagja, volt elnöke,

MIKA JÁNOS éghajlatkutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar Földrajz és Környezettudományi Intézetének egyetemi tanára,

MOHÁCSINÉ FARKAS CSILLA, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Élelmiszertudományi és Technológia Intézet Élelmiszerminőségi, - biztonsági és Táplálkozástudományi Központja Élelmiszer-mikrobiológia, -higiénia és -biztonság Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

MOHAY TAMÁS etnográfus-szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Intézete Tárgyi Néprajzi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

NAGY BENEDEK szobrászművész,

NAGY ENDRE JÁNOS szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, a Pécsi Tudományegyetem volt intézet- és tanszékvezető tanára, a Magyar Szociológiai Társaság volt alelnöke,

SCHEPP ZOLTÁN közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, decan emeritus, egyetemi tanár,

SERESS LÁSZLÓ orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa,

SIMON KÁROLY matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Sztochasztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

SZABOLCS SZILÁRD ZOLTÁN szívsebész, klinikai főorvos, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa,

WINKLER ISTVÁN villamosmérnök, pszichológus, az Academia Europaea rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoportjának vezetője.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült

ALTBACKER VILMOS etológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézete Természetmegőrzési Tanszékének egyetemi tanára,

ARATÓ ANDRÁS gyemekgyógyász, gasztroenterológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Gyermekklinikájának volt igazgatóhelyettese, egyetemi tanár,

BÉCSI TAMÁS közlekedésmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének egyetemi docense,

BODA DEZSŐ fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Természettudományi Központjának igazgatója, egyetemi tanár,

BODÓ MÁRIA zongorapedagógus, a Temesvári Tudományegyetem Művészeti Karának nyugalmazott egyetemi docense,

BÓNA KRISZTIÁN okleveles közlekedésmérnök, logisztikai rendszertervező, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

CSIKI GÁBOR karnagy, a Magyar Állami Operaház Énekkarának karigazgatója,

EKLER ELEMÉR, a Zalatáj Kiadó kiadó-főszerkesztője,

FÁRI MIKLÓS GÁBOR kertészmérnök, biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növénytudományi Intézete Alkalmazott Növénybiológiai Tanszékének egyetemi tanára,

FEHÉR HELGA, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

FLASKÓ TIBOR orvos, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Urológiai Klinikájának igazgatója, egyetemi docens,

FÜZESI ZSUZSANNA orvos, szociológus, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézete Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

GÁCSER ATTILA biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Biológia Intézetének vezetője, egyetemi tanár,

GÁL ZOLTÁN, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Pénzügyi és Számviteli Intézetének egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa,

GALLI CSABA BÉLA gépészmérnök, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara Járműgyártás és Technológia Tanszékének főiskolai docense, szakmai tanácsadó,

H. BAGÓ ILONA Móra Ferenc-díjas irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum Kiállítás-szervezési és Rendezési Főosztályának nyugalmazott főosztályvezetője, főmuzeológusa,

HEVESI ATTILA LAJOS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa,

KÁLLAI JÁNOS klinikai szakpszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa,

KÁLMÁN ENDRE klinikai főorvos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Pathológiai Intézetének igazgatóhelyettese,

KAPOSI ZOLTÁN történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára,

KÁRPÁTI ISTVÁN belgyógyász, nephrológus, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézete Nephrológiai Tanszékének egyetemi docense,

KÉRI LAURA ZITA, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének igazgatóhelyettese,

KISSNÉ ZSÁMBOKI RÉKA, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának tudományos és külügyi dékánhelyettese, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetének egyetemi docense,

KLIVÉNYI PÉTER neurológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinikájának igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár,

KRISTÓF TAMÁS vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Természettudományi Központja Korróziós Kutatócsoportjának vezetője, egyetemi docens,

LENGYEL PÉTER, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánja és Képzőművészeti Intézete Szobrászat Tanszékének egyetemi docense,

LŐRINC KATALIN Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Táncművészeti Egyetem Modern Tánc és Színházi Tánc Tanszékének egyetemi tanára,

LŐRINCZ KATALIN, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának általános dékánhelyettese és Üzleti Tudományok Intézetének intézetigazgatója, egyetemi docens,

LŐTE ATTILA Jászai Mari-díjas színművész.

MADER BÉLA, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának nyugalmazott főigazgatója

MANDICS GYÖRGY József Attila-díjas költő, író,

MEZŐSI EMESE endokrinológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja I.sz. Belgyógyászati Klinikájának általános igazgatóhelyettese, egyetemi tanár,

NEUMAYER KÁROLY Liszt Ferenc-díjas trombitaművész, fúvószenekari karnagy, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának nyugalmazott egyetemi docense,

NEVEDA AMÁLIA MÁRTA, az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója, a Kulturális Központok Országos Szövetségének alelnöke,

PAP JÓZSEF, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója, Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára,

PÉCSVÁRADI FERENC ATTILA, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Növénybiológiai Tanszékének egyetemi docense,

PÓSÁNNÉ RÁCZ ANNAMÁRIA, a Debreceni Egyetem oktatási igazgatója,

PŐDÖR DÓRA, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Anglisztika Intézetének intézetvezető-helyettese, Angol Nyelvészeti Tanszékének egyetemi docense,

SALAMON KONRÁD történész, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének volt főiskolai tanára,

IFJ. SARKADY SÁNDOR tudományos kutató, a Soproni Egyetem főkönyvtárosa,

STETTNER ELEONÓRA, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Matematika és Természettudományi Alapok Intézete Matematika és Modellezés Tanszékének egyetemi docense,

SZABÓ GÁBOR, a biológiai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Sejtbiológiai Tanszékének egyetemi tanára,

SZABÓ IMRE, a Miskolci Egyetem professor emeritusa,

SZATHMÁRI MIKLÓS belgyógyász, endokrinológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központja Orvosszakmai Főigazgatósága Egészségügyi Irányítási Igazgatóságának igazgatója, egyetemi tanár,

SZAUTER FERENC közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara Közúti és Vasúti Járművek Tanszékének egyetemi docense, a Járműipari Kutatóközpontjának vezetője,

SZEKRÉNYES ANDRÁS gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének egyetemi docense,

SZÍJ ENIKŐ, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Finnugor Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense,

SZLÁVIK JÁNOS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professor emeritusa,

TRUNKOS ANDRÁS producer, az Omega együttes menedzsere.

A magyar kultúra területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Kiváló Művésze díjban részesült:

BENCZE ILONA Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,

HIRTLING ISTVÁN Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,

HORVÁTH LAJOS OTTÓ Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,

L. KECSKÉS ANDRÁS lantművész, zenetörténész, érdemes művész,

NAGY MARI Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,

TARDY LÁSZLÓ Liszt Ferenc-díjas karnagy, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészeti értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült:

DRÁFI KÁLMÁN DLA Liszt Ferenc-díjas zongoraművész,

GYÖNGYÖSI LEVENTE Erkel Ferenc-díjas zeneszerző,

HORVÁTH MÁRIA Balázs Béla-díjas animációs filmrendező, grafikus, bábtervező művész,

KRISTÁN ATTILA Jászai Mari-díjas színművész,

LEBÓ FERENC Munkácsy Mihály-díjas érem- és szobrászművész,

MACZKÓ MÁRIA Népművészet Ifjú Mestere díjas énekművész,

MOLNÁR LEVENTE Liszt Ferenc-díjas operaénekes,

NÉMETH PÁL Liszt Ferenc-díjas fuvolaművész, karmester,

SOMOS JÁNOS CSABA DLA Liszt Ferenc-díjas karmester,

SZENTE VAJK Jászai Mari-díjas rendező, író,

SZURCSIK JÓZSEF Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

VEREBES GYÖRGY Munkácsy Mihály-díjas festőművész, grafikus, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja.

A magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült:

FEKETE VINCE József Attila-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ József Attila-díjas költő, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja,

SÁNTHA ATTILA József Attila-díjas költő, író.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
A címlapról ajánljuk

×
×

Iratkozzon fel hírlevelünkre

és nem marad le az Infostart legfontosabb híreiről.
FELIRATKOZOM
×
INFOSTART
 
INFORÁDIÓ
PARTNEREINK
Sixt    iCom
infostart
AZ INFORÁDIÓ HÍRPORTÁLJA 
 

Médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja.

NMHH
Az Év Honlapja 2018