INFORÁDIÓ 

2018. március 19. hétfő
Bánk, József

A városüzemeltetésről is tárgyal a Fővárosi Közgyűlés

InfoRádió / MTI
A Budapesti Városigazgatóság Zrt. feladatainak és szervezetének átalakításához szükséges intézkedésekről is tárgyalhat a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésén.

Az erről szóló előterjesztésben az olvasható, hogy a Fővárosi Közgyűlés január 27-i zárt ülésén döntött a városüzemeltetési rendszer felülvizsgálatáról, és határozatával április elsejei hatállyal módosította a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályát. A testület akkor módosította továbbá a városigazgató jogállására és a Főpolgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódására vonatkozó rendelkezéseit is.

A Fővárosi Közgyűlés által várhatóan jövő szerdán tárgyalandó előterjesztés az előbbi döntések végrehajtása érdekében szükséges intézkedések meghozatalára tesz javaslatot.

Ebben az olvasható, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. április elsejétől már BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (BVH Zrt.) név alatt, tulajdonosi holdingként funkcionál majd. Ennek keretében a BVH Zrt. a fővárosi önkormányzat mint alapító által el nem vont tulajdonosi jogokat gyakorolja a leánytársaságai felett, továbbá a BVH Zrt. igazgatósága a jövőben is ellátja a leánytársaságok igazgatósági feladatait.

Mivel a városüzemeltetési feladatokat a jövőben a Főpolgármesteri Hivatal látja el, a társaság korábbi feladatait, illetve a feladatellátás finanszírozását szabályozó városigazgatósági keretmegállapodást meg kell szüntetni.

Mint írták, a Fővárosi Közgyűlés által január 27-én meghozott, a városigazgatóság feladatainak és szervezetének átalakítására vonatkozó döntések végrehajtása során a társaság munkavállalóinak létszáma március végére körülbelül "a felére csökkent, így optimalizálódott az a létszám, mellyel a fennmaradó feladatok megfelelő színvonalon, de csak a szükséges mértékű humán erőforrás biztosításával elláthatóak és maga a cég alapfunkciói is működőképesek maradnak".

A fennmaradó feladatok ellátásához szükséges szervezetátalakítási lépéseket megtették, és ennek megfelelően az igazgatóság április elsejei hatállyal módosította a társaság szervezeti és működési szabályzatát, melynek lényegi változása, hogy megszűnik a közszolgáltatási és a közlekedési igazgatóság, illetőleg a vezérigazgatói főtanácsadói iroda helyett egy szűkebb feladatkörrel működő elnök-vezérigazgatói kabinetet alakítanak ki.

Az előterjesztés szerint a feladatok és a szervezet átalakításának következtében, figyelembe véve a jelenlegi városüzemeltetési főosztály bővítésének fővárosnál megjelenő költségvonzatát is, 2016-ban összesen 426 millió forint megtakarítás jelentkezik.

Kitértek arra, a városigazgató április elsejétől a Főpolgármesteri Hivatal szervezetébe integráltan folytatja a munkáját, feladatainak a hivatalba telepítése mellett. A városigazgatóság szervezetének egy részét a hivatal jelenlegi városüzemeltetési főosztályába integrálják, meghatározott létszámban. Az egységesített főosztályt városigazgatóság főosztály név alatt a városigazgató kiemelt jogkörrel és ehhez igazodó felelősséggel bíró főosztályvezetőként irányítja, a főpolgármester felügyelete alatt, a főpolgármester-helyettesek bevonásával.

A Budapesti Városigazgatóság Zrt. munkavállalóinak egy része a Főpolgármesteri Hivatal Városigazgatóság Főosztályán folytatja munkáját. A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. "városgondnoki" feladatkörét áprilistól szintén ez a főosztály látja el - olvasható a dokumentumban.

Az előterjesztésben az is szerepel, hogy a közlekedési településüzemeltetési feladatok ellátása terén a korábban a Budapesti Városigazgatóság Zrt.-hez telepített egyes tulajdonosi irányítási jogok, valamint a vegyes tulajdonú társaságokkal kapcsolatos jogosultságok egységesen a tulajdonos és a feladatellátásért felelős fővárosi önkormányzatnál maradnak, az ezzel kapcsolatos előkészítési, végrehajtási feladatokat a Főpolgármesteri Hivatal látja el.

A Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának módosítása és a városigazgatósági keretmegállapodás megszüntetése miatt a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) alapszabályát is módosítani szükséges.

A Fővárosi Közgyűlés január 27-i zárt ülésén döntött arról, hogy Sidó Szabolcs városigazgatót, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. vezérigazgatóját a tisztségéből visszahívja és munkaviszonyát közös megegyezéssel megszünteti március 31-ével. Továbbá a testület döntött arról, hogy az igazgatósági elnöki megbízatása mellett Egry Attilát választja meg április 1-jével a BVH Zrt. néven továbbműködő társaság vezérigazgatójának.

A címlapról ajánljuk