INFORÁDIÓ 
2020. július 4. szombat
Ulrik

fővárosi közgyűlés

lánchíd

terdik tamás

A Széchenyi lánchíd 2017. augusztus 23-án. Százhetvenöt éve, 1842. augusztus 24-én helyezte el József nádor a pest-budai Lánchíd alapkövét.

Egyszerre újul meg az Alagúttal és szélesebb lehet a Lánchíd

Infostart

Több kerületet érintő Duna-parti tervekről és az új főkapitányról is szavazott a Fővárosi Közgyűlés.

A Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag támogatta Terdik Tamás kinevezését budapesti rendőrfőkapitánnyá a testület szerdai ülésén. A jelenlegi rendőrfőkapitány, Bucsek Gábor szeptember 30-án távozik posztjáról, miután vezetői kinevezését saját kérésére visszavonta a belügyminiszter, aki az országos rendőrfőkapitány javaslatára a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjévé Terdik Tamást kívánja kinevezni. Terdik Tamás 19 éve rendőr, 2008 óta Budapesten szolgál, 2015-ben lett a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese.

A közgyűlés több kerületet érintő Duna-parti tervekről határozott

A fővárosi képviselők támogatták az I., a III., a IV., a XIII. és a XXII. kerületi partszakaszokra, valamint a Népsziget területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatokat.

Az I. kerületi Duna-parti szakaszt érintő terv alapvető célja a vízközeli élmény megteremtése a partközeli zöldfelületek vízparthoz csatlakozásával és gyalogos-kerékpáros kapcsolatok nyitásával. Az utak mentén a faállomány kiegészítését, fokozatos frissítését tartják szükségesnek.

A III. kerületi szakaszra vonatkozó terv kiemelt célként kezeli a folyópart megközelítésének és rekreációs használatának biztosítását, különös tekintettel a gyalogos és kerékpáros bejárhatóságra, új rekreációs és sportolási lehetőségek megteremtésére. A használaton kívüli területeken megvalósíthatók kulturális, intézményi és közösségi célú, valamint sport- és rekreációs célú fejlesztések, valamint új intézményi funkciók is. Új funkciók telepítésére a volt Gázgyár még hasznosítatlan területein és az Óbudai-sziget területén van lehetőség.

Az újpesti, IV. kerületi partszakaszt érintő terv szerint a Palotai-sziget belső területén sportcélú mintaberuházás épülhet: sportpályák, sport- és rekreációs épületek, amelyek összesen 16 sportág igényeinek felelnének meg. Az épületek energiaszükségletét a szomszédos szennyvíztisztító-telepen keletkező többlethő újrahasznosításával biztosítanák.

A XIII. kerületi partszakaszra vonatkozó terv a vízkapcsolat erősítésére törekszik.

Kerékpárutak és sétányok létesítésével rekreációs tengely alakulhat ki a belvárosi és a kerület külső részei között. A partszakasz déli részén, a Meder utcáig terjedően, egy közpark kialakítását tervezik.

A Meder utca végében a Népszigetre vezető közműhíd lábánál elterülő, jelenleg "zavaros képet mutató" terület rendezésével a partot megnyitnák a közforgalom számára, az új beépítéssel - igazodva a kialakult lakóterülethez - az öbölnek egyfajta kapuja alakulna ki. A Dráva utca vonalának folytatásában egy gyalogos-kerékpáros hidat építenének a Margitszigetre.

A XXII. kerületi partszakaszra vonatkozó tervben szerepel a Duna menti kerékpáros útvonal nyomvonala, és a dokumentum szerint a volt Hunyadi-laktanyánál is szükséges biztosítani a part gyalogos megközelítését. A volt laktanya területén a kedvező elhelyezkedésre és az önkormányzati tulajdoni, vagyonkezelői lehetőségekre építve jelentős funkcióváltás irányozható elő - olvasható a javaslatban, amelyben a Duna melletti területsávon javasolnak közterületi sétány övezetet meghatározni, amely lehetővé tenné a part bejárhatóságát és a könnyebb megközelítést.

A Népszigetre vonatkozó szabályzat szerint

a terület egy részén kizárólag sport, strand, kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű, valamint vendéglátás célú fejlesztések valósulhatnak meg.

A sziget nem üdülő vagy rekreációs funkcióknak helyet adó területei közül különleges kikötőterület az Újpesti-öböl mentén az egykori MAHART Hajójavító területe. Itt továbbra is javasolják megőrizni a hajózással összefüggő funkciókat.

A tervben hangsúlyozták, hogy a tájképvédelmi övezetbe tartozó területeken kiemelt cél a zöld karakterű Duna-part megőrzése, az épületek tájba illesztése.

Hétmilliárd a kormánytól a Lánchídra

Átszabják a Lánchíd felújításának terveit. Tarlós István főpolgármester elmondta, hogy korábbi tervektől eltérően mégis egyszerre lehet felújítani a Lánchidat és a Váralagutat, a főváros ugyanis kapott hétmilliárd forintot a Lánchíd felújítására a kormánytól.

Ez azt jelenti, hogy a munkálatok a tervezett 3 évről 18 hónapra rövidülhetnek, vagyis valószínűleg ennyi ideig lesznek forgalomkorlátozások a környéken. A Lánchíd felújítási terveit úgy alakítják át, hogy a kőoroszlánok áthelyezésével a gyalogosjárdák, hídfők körüli erkélyek körülbelül 80 centiméterrel szélesebbek lesznek. A kivitelezési munkák 2019-ben kezdődhetnek el.

A kormány a támogatásáról szóló határozatban felhívta a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a főpolgármesterrel és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonásával vizsgálja meg a Clark Ádám tér, a Széchenyi István tér és a József Attila utca átalakításának lehetőségét, esetleg külön projekt keretében.

A főváros fizeti a metrópótlók okozta kárt

A Fővárosi Közgyűlés szerdai döntésével a főváros kezelésébe került a kispesti Vak Bottyán utca, amelynek állapota tovább romlott a 3-as metrót pótló autóbuszok forgalma miatt. A testület egyhangúlag hagyta jóvá a kezelési és üzemeltetési feladat átvállalásáról szóló megállapodást. A metrópótló autóbuszok 2017 novembere óta veszik igénybe éjszakánként és hétvégén a XIX. Vak Bottyán utca egy szakaszát, amely a XIX. kerületi önkormányzat kezelésében van.

Mivel a kerületnek nincs pénze a megnövekedett terhelés okozta útburkolati hibák javítására, az útkezelési, útüzemeltetési feladatok átadását kezdeményezte. Az elfogadott megállapodás alapján a kispesti önkormányzat az érintett útszakasz közútkezelői feladatait átadja a fővárosnak, amely ezzel a Budapest Közút Zrt.-t bízná meg.

Az elfogadott előterjesztésben rámutattak arra is, hogy a déli metrószakasz építése idején az eddiginél is nagyobb terhelés várható, mivel a pótlóbuszok a teljes menetidőben a Vak Bottyán utcában fognak közlekedni.

A déli szakasz rekonstrukciója előtt az útszakaszt megerősítik, utána pedig szükség lesz teljes felújítására, amelyet a főváros és Kispest közösen finanszíroz majd.

205 millió fővárosi sportegyesületeknek

Az utánpótlás-nevelés támogatására

  • az Újpesti Torna Egylet 40 millió forintot kap,
  • a Ferencvárosi Torna Club és szakosztályai 80 milliót,
  • a Vasas Sport Club 15 milliót,
  • a Budapesti Honvéd Sportegyesület 20 milliót,
  • a Magyar Testgyakorlók Köre szintén 20 milliót,
  • a Kőbányai Sport Club 15 milliót,
  • a Budapesti Vasutas Sport Club 10 milliót,
  • a Központi Sport és Ifjúsági Egyesület 5 millió forintot kap.

Gy. Németh Erzsébet (DK) azt vetette fel, hogy miért kell olyan egyesületeket támogatni, amelyek jelentős TAO-támogatást kapnak, és luxusnak nevezte, hogy a főváros "súlyos" tízmilliókkal támogatja ezeket. Tarlós István főpolgármester közölte, a támogatásra szánt keret "szűkebb" a tavalyinál.

Hajléktalanszálló a Rimaszombati úton

A téli időszakban hatvan-hetven férőhellyel üzemelhet majd a XI. kerületben a Rimaszombati úti hajléktalanszálló. A Fővárosi Közgyűlés szerdán döntött arról, hogy

a következő krízisidőszakra is térítésmentesen biztosít egy mintegy hétszáz négyzetméteres ingatlanrészt a célra a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak.

A testület 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az - október elsejétől a jövő év április 30-ig tartó - ingyenes használatba adást. A téli időszakos, a hajléktalanok éjszakai elhelyezésére szolgáló krízisszálló hatvan-hetven férőhellyel működhet majd.

Hitel a Rác fürdő megnyitásához

A Fővárosi Közgyűlés szerdán megteremtette annak lehetőségét, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a későbbiekben hitelt vegyen fel például a Rác fürdő megnyitásához. A most elfogadott indítvány szerint

a budai oldal legexkluzívabb fürdőjének újranyitása primer társasági érdek.

"Egyszerre szolgálja a turistapiac anyagilag legerősebb szegmensének bevonzását és ezen keresztül a nyereség növelését." A fürdőberuházás tervezett értéke 1,5 milliárd forint, a szálló újranyitása pedig még mintegy 1 milliárdba kerülhet.

A képviselők 26 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadták el Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes javaslatát, amelyen az előterjesztő az indítvány vitájában is változtatott. Az elsőként szót kérő Tarlós István főpolgármester ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. felügyelőbizottságának elnöke kifogásolta az eredeti előterjesztést, szerinte ugyanis a hitelfelvételt csak azt követően szabad engedélyezni, hogy a fürdő a főváros tulajdonába került. Későbbi ellenzéki kérdésekre válaszolva erről azt mondta, reményei szerint ez még az idén megtörténhet.

Szőke László, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy

egy 2,5 milliárd forintos hitel rendelkezésre állását kívánják megszerezni, amelyből a fürdő és a szálloda is nyitásra kész állapotba hozható.

Szerinte amennyiben az ehhez szükséges döntések még a tulajdonba kerülés előtt megszületnek, akkor azzal 4-5 hónappal meggyorsítható a beruházás, és a cégnek nem kell jutalékot fizetnie a hitel rendelkezésen tartása idejére, azt pedig csak a főváros birtokbavételét követően hívnák le.

Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes a helyzet feloldására azt a - később elfogadott - javaslatot tette, hogy a képviselők engedélyezzék a hitelkeret igénylését a BGYH-nak, ugyanakkor a hitel lehívását kössék egy újabb közgyűlési döntéshez. A közgyűlés ezzel egy időben a BGYH-nak további mintegy 500 millió forintos hitelvételt engedélyezett - a BVH felügyelőbizottságának jóváhagyása esetén -, amelyet a pesterzsébeti sós-jódos gyógyfürdő és strand újjáépítésére és fejlesztésére, valamint a Király Gyógyfürdő fejlesztésére fordíthat.

Nyitókép: Balogh Zoltán
A címlapról ajánljuk

INFOSTART
 
INFORÁDIÓ
PARTNEREINK
Sixt    iCom
infostart
AZ INFORÁDIÓ HÍRPORTÁLJA 
 
 

A médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Magyar Mecenatúra Program keretében támogatja.

NMHH
Az Év Honlapja 2018