INFORÁDIÓ 

2018. március 17. szombat
Gertrúd, Patrik

Kiderült, mikor és hogy választják meg az új pannonhalmi főapátot

InfoRádió
A Pannonhalmi Főapátság szerzetesközössége adott tájékoztatást Várszegi Asztrik utódjának megválasztásáról.

Pénteken este a Szent Márton-díj átadási ünnepségén Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát a következő személyes üzenetet szőtte beszédébe: „A Szent Márton Napokkal tizenhét év telt el, az én főapáti szolgálatomban pedig immár lassan huszonhét év telik be. A bencés hagyomány bölcsessége azt diktálta szívemnek és ez van házi törvényeinkben is, hogy az idősebb adja át helyét a fiatalabbnak. Ezt teszem magam is jó szívvel és csak úgy köszönök el, hogy nem főapátként, de jóbarátként megmaradok Kedves Mindannyiuk számára a továbbiakban is.”

A Magyar Bencés Kongregáció Konstitúciója szerint a főapáti szolgálat kilenc éves időszakokra oszlik. A bencés közösség 1991-ben választotta meg Várszegi Asztrikot legfőbb elöljárójának, és ezt a bizalmat már két ízben, 2000-ben és 2009-ben megerősítette. A főapát a legutóbbi bizalmi szavazás után, tehát 2009-ben kinyilvánította a bencés közösség előtt szándékát, hogy 2018 elején, a harmadik főapáti ciklus végeztével vissza kíván vonulni az apáti szolgálatból.

Várszegi Asztrik a közösséggel egyetértésben 2018. január 6-ra, Vízkereszt napjára tűzte ki utódja megválasztását.

Az új főapátot a Pannonhalmi Főapátság örökfogadalmas szerzetesei (a Pannonhalmán, Bakonybélben, Budapesten élő és a Területi Egyházmegyében lelkipásztori munkában szolgáló szerzetesek, mintegy ötvenen) választják meg titkos szavazással. Az a pappá szentelt szerzetes választható főapáttá, aki már betöltötte a 35. életévét és legalább tíz éve örökfogadalmas. Az tekinthető megválasztottnak, akit a választók abszolút többségének jelenlétében a jelenlévők abszolút többsége megválaszt. Ha a második menetben nem nyeri el senki ezt a többséget, a harmadik menetben a két legtöbb szavazatot elért jelölt közül kell választani. Szavazategyenlőség esetén a harmadik menetbe az jut tovább, aki első fogadalmát előbb tette. Ha a harmadik menetben sem kapja meg egyik jelölt sem a jelenlévők abszolút többségének szavazatát (tartózkodás, szavazategyenlőség, érvénytelen szavazatok vagy más ok miatt), a választást egy hónap múlva meg kell ismételni. A főapátválasztást jelölési eljárás nem előzi meg.

A főapát, aki a Pannonhalmi Területi Apátság elöljárója is egyben, az egyházjogban a megyéspüspökkel egyenlő elbírálás alá esik. Több mint ötszáz éves hagyomány, hogy Szent Márton monostora közvetlenül az Apostoli Szentszéknek van alárendelve. A választás eredményét ezért a Pannonhalmi Főapátság akkor teheti majd közzé, amikor Rómából, a Szentszéktől megérkezik a választás megerősítése. 2018. január 6-án tehát a nyilvánosság előtt még nem lesz ismert az újonnan megválasztott főapát személye.

A címlapról ajánljuk