Inforádió

Meghallgatom Élő adás

Mire figyel az APEH áprilisban?

Inforádió

Meghallgatom Élő adás
  • Legfrissebb hírek
  • Közlekedési hírek
  • Időjárásjelentés
  • Orvosmeteorológia
  • Sporthírek
  • Gazdasági hírek
A Pénzcentrum cikksorozata segítségével minden hónapban megtudhatja, hogy mikor és milyen kötelezettségei vannak az állam felé. Közöljük azokat a dátumokat és eseményeket, amelyekre érdemes lehet figyelni, ha nem akarunk különböző bírságot és pótlékot átutalni az APEH számlájára. Az összeállítás az egyéni vállalkozók, magánszemélyek és gazdasági társaságok legfőbb adónemeire tér ki.

Idén áprilisban minden bevallási és befizetési határidő hétköznapra esik, a hónap 12., 15. és 20. napján lesz valamilyen APEH határidő. A határidők közül a legjelentősebbek a szokásos 12-i személyi jövedelemadó-előleg és járulékbevallások, valamint 20-ai áfabevallási és befizetési határidők - figyelmeztet a penzcentrum.hu.

A részletes április 12-i bevallási és befizetési lista az alábbi sorokban olvasható:

Bevallás

• Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról, tagdíjakról és egyéb adatokról;

• Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék és tagdíj kötelezettségeiről.

Befizetés

• Egyszerűsített vállalkozói adó előlege;
• Szakképzési hozzájárulás előlege;
• Hitelintézeti járadék előlege;
• A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg;
• A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg;
• A külföldi személytől levont adó;
• Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás;
• A munkaerő-piaci járulék;
• Az egészségügyi hozzájárulás;
• A START, START PLUSZ, START EXTRA kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10 és/vagy 20 százalékos mértékű kötelezettség;
• Munkáltató által levont járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés);
• Kifizető által levont járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés);
• A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék (tagdíj, tagdíj-kiegészítés);
• Korkedvezmény-biztosítási járulék;
• Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék;
• A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék;
• Átalányadó, tételes átalányadó előlege.

A következő APEH-határidő április 15-e, ekkor az adózóknak - amennyiben arra kötelezettek - a következő adatszolgáltatásoknak kell eleget tenniük:

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról;
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről;
• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről.

Április 20-án elérkezik az áfával kapcsolatos bevallások és befizetések határideje:

Bevallás

• Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi (negyedéves), éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére;
• Negyedéves/éves bevallás a fogyasztói árkiegészítés adatairól szolgáltatáscsoportonként a 2009. évben negyedéves/éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére;
• Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről (havi, negyedéves bevallók esetén);
• Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről;
• Áfabevallás az Európai Közösség (EK) más tagállamából történt beszerzések esetén az Áfa törvény 20. § (1) bek. d) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére, valamint személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az EK más tagállamából történt beszerzése esetén - közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére;
• Bevallás a pénznyerő automaták valamint a játékautomaták játékadójáról;
• Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről (költségvetési támogatás, fogyasztói árkiegészítés igénylése);
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezett adóalanyok részére.

Adatszolgáltatás

• A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása

Befizetés

• Általános forgalmi adó befizetése;
• Társasági adó előleg (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget) befizetése;
• Játékadó befizetése;
• Cégautóadó;
• TV-készülék üzembentartási díj befizetése;
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót) fizetési kötelezettsége;
• Rehabilitációs hozzájárulás előlege;
• Innovációs járulékelőleg befizetése.

Ezzel teljesítettük az összes APEH által ránk mért összes kötelezettséget.