INFORÁDIÓ
2021. szeptember 22. szerda
Móric

március 15.

magyar érdemrend

kitüntetés

Díszkivilágítás a nemzeti ünnep alkalmából a Lánchídon és a Hotel Clark Budapest épületén 2021. március 14-én.

Március 15. - A Magyar Érdemrenddel kitüntetettek listája

Infostart / MTI

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, a miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket adományozott. A listája a Magyar Közlönyben jelent meg hétfő.

BOLDOCZKI PÁL, az Mb-I. Kertészeti Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője az ökológiai szemléletű integrált gyümölcstermesztés területén végzett magas színvonalú munkája, valamint a magyar pálinka nemzetközi hírnevének erősítésében vállalt szerepe elismeréseként;

DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács, Perlaki, Stanka, Szikla és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Kereskedelmi Választottbíróság elnöke magas szakmai színvonalú ügyvédi és oktatói, valamint a Választottbíróság elnökeként végzett munkája elismeréseként;

CLAUS BERNHOLD, a CDU baden-württembergi Szenior Uniójának helyettes tartományi elnöke, az Európai Szeniorok Uniójának alelnöke a magyar-német kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként;

CSÉCSI BARNABÁS SÁNDOR gyógypedagógus, mestertanár, a pesterzsébeti Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Szakiskola nyugalmazott címzetes főigazgatója a fogyatékkal élő, többszörösen hátrányos helyzetű tanulók életét és integrációját elhivatottan segítő, példaértékű fejlesztőpedagógusi, intézményvezetői, valamint közéleti tevékenysége elismeréseként;

DR. CSETE JENŐ okleveles gázmérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézete Gázmérnöki Intézeti Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense, a Magyar Mérnöki Kamara Gázipari Tagozatának alapító elnöke a hazai gázipar területén végzett kiemelkedő kutatói, oktatói és szakértői munkája, valamint több évtizedes kamarai tevékenysége elismeréseként;

DÁVID GYÖRGY, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Plébánia plébánosa az erdélyi magyarság körében végzett lelkipásztori, evangelizációs és közösségszervező munkája elismeréseként;

DOBOZY BORBÁLA Liszt Ferenc-díjas csembalóművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének egyetemi tanára Johann Sebastian Bach életművének feltárását és szerzeményeinek népszerűsítését szolgáló, nemzetközileg is elismert művészi pályafutása elismeréseként;

EGYED EMESE irodalomtörténész, egyetemi tanár az erdélyi magyar tudományos és kulturális életben betöltött kimagasló szerepe, a felvilágosodás korának kutatása terén elért eredményei, valamint jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként;

DR. ENTZ LÁSZLÓ érsebész, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékének egyetemi tanára, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Érsebészeti és Angiológiai Tagozatának volt vezetője az érsebészeti műtétek everziós technikájának magyarországi bevezetése érdekében végzett tevékenysége, valamint a szakmai közéletben vállalt aktív szerepe elismeréseként;

DR. FODOR LÁSZLÓ, az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karának dékánja, Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézetének főiskolai tanára a talaj-növény rendszer területén elért kutatási eredményei elismeréseként;

GALSI JÁNOS római katolikus lelkipásztor, az ajaki Nagyboldogasszony Plébánia lelkésze négy évtizedes lelkipásztori szolgálata során a hátrányos helyzetű, állami gondozott gyermekek, illetve fiatalok felkarolása, nevelése és hitoktatása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;

DR. GÖRGÉNYI ILONA jogász, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanára, korábbi intézetigazgatója és tanszékvezetője, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének tanára a büntetőjog, a viktimológia, illetve a resztoratív igazságszolgáltatás területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő kutatói, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint eredményes egyetemi vezetői és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

DR. GUBÁN MIKLÓS, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának főiskolai tanára, volt rektorhelyettese a Budapesti Gazdasági Egyetemen és jogelőd intézményeiben folytatott kutatói-oktatói tevékenysége, a határon túli magyar oktatás fejlesztésében vállalt szerepe, valamint vezetőként elért eredményei elismeréseként;

DR. GULYÁS LÁSZLÓ, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának egyetemi tanára, a Magyarságkutató Intézet tudományos tanácsadója a magyarság történetével kapcsolatos kimagasló színvonalú kutatásai, jelentős oktatói és tudományszervezői tevékenysége, valamint a nemzeti, polgári értékrendet közvetítő publikációi elismeréseként;

GUO GUOXIONG, a Morgan Star Group vállalatcsoport igazgatósági tanácsának elnöke a magyar szellemi értékek kínai népszerűsítését, illetve a két nép kulturális kapcsolatainak fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

PROF. DR. DR. H.C. HACKI TAMÁS fül-orr-gégész, foniáter, audiológus, a Regensburgi Egyetem Fül-orr-gégészeti Klinikájának nyugalmazott professzora, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja a rászoruló gyermekek érdekében végzett önzetlen gyógyítómunkája és széles körű karitatív tevékenysége elismeréseként;

DR. HAJNÓCZI PÉTER okleveles építészmérnök, a Magyar Építész Kamara elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke az építész szakma társadalmi kapcsolatainak és elfogadottságának erősítése érdekében végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

HAVAS ISTVÁN ZOLTÁN, a Brüsszeli Magyar Katolikus Közösség lelkipásztora a belgiumi, hollandiai és luxemburgi diaszpórában élő magyarság összefogása iránt elkötelezett lelkipásztori, tanítói és közösségépítő szolgálata elismeréseként;

DR. HEGEDÜS TIBOR fizikus, csillagász, a Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriumának igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Csillagászati Tanszékének vezetője, tiszteletbeli egyetemi docense nemzetközileg is elismert asztrofizikai kutatásai, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége, valamint a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára készülő magyar középiskolások felkészítésében vállalt szerepe elismeréseként;

DR. HEIMO SCHEUCH, a Wienerberger AG elnök-vezérigazgatója a magyar gazdaság fejlesztéséhez hozzájáruló vállalatvezetői munkája elismeréseként;

HELGE BENDA, a CDU észak-rajna-vesztfáliai Szenior Uniójának tartományi elnöke, a CDU Szenior Uniójának helyettes szövetségi elnöke, az Európai Szeniorok Uniójának elnökségi tagja a magyar-német kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként;

DR. HORVÁTH FERENC, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Ügyészség nyugalmazott kerületi vezetőhelyettes ügyésze több mint négy évtizeden át kivételes hivatástudattal végzett, magas színvonalú ügyészi és vezetői munkája elismeréseként;

HORVÁTH GERGELY DOMONKOS gépészmérnök, mérnök-közgazdász, a Norma Instruments Zrt. vezérigazgatója a hazai pénzügyi szolgáltató ágazat területén végzett több évtizedes, sikeres munkája, valamint a magyar gazdaság kutatásfejlesztési vonalának erősítésében vállalt szerepe elismeréseként;

HORVÁTH VILMOS, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara turizmusért felelős alelnöke a közlekedésszervezés és az idegenforgalom területén végzett több évtizedes, példaértékű szakmai és érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként;

HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN protonotárius kanonok, esperes, az Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébánosa, a budapesti Szent Margit Gimnázium volt hittantanára a gyermekek nevelése és hitének erősítése iránt elhivatott, példaértékű hittantanári tevékenysége elismeréseként;

HUTH GERGELY, a Pesti TV programigazgatója, a PestiSrácok.hu főszerkesztője számos nemzeti ügy felkarolását és képviseletét, valamint a határon túli magyarság életének bemutatását is szívügyének tekintő, példaértékű újságírói és televíziós tevékenysége elismeréseként;

DR. HUZIÁN IDA tüdőgyógyász, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet volt főorvosa Zala megye egészségügyi ellátása, különösen a Lentiben és vonzáskörzetében élők gyógyítása érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként;

DR. IHÁSZ FERENC, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézet - Szombathely egyetemi tanára a sporttudomány, ezen belül a terheléstan területén végzett kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint a szakmai utánpótlás nevelésében és a szombathelyi sporttudományi kutatások nemzetközi rangra emelésében vállalt szerepe elismeréseként;

ILLÉS ALBERT jezsuita szerzetes a Mindszenty József temetésén elhangzott beszéd - a fizikai megtorlást és az egyházi tevékenységtől való eltiltást vállaló - bátor terjesztése, keresztény elvei melletti példaértékű kiállása, valamint a rendszerváltoztatást követően a magyar jezsuita rendtartomány tagjaként végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként;

IVANKA PAVLOVA költő, műfordító a magyar kultúra bulgáriai népszerűsítését szépirodalmi remekműveink bolgár nyelvre fordításával, illetve klasszikus szerzőinkről szóló publikációival szolgáló tevékenysége elismeréseként;

DR. JANÁKY CSABA vegyész, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének egyetemi docense a globális környezeti problémák megoldására irányuló kutatások területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, valamint oktatói és kutatásfejlesztési tevékenysége elismeréseként;

JENEINÉ DR. RUBOVSZKY CSILLA ZSUZSANNA, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának társadalmi megbízatású alpolgármestere, volt miniszteri biztos Belváros-Lipótváros lakosságát két évtizede lelkiismeretesen szolgáló tevékenysége, valamint az időseket segítő programok megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként;

JORDAN PETKOV JORDANOV, Magyarország várnai tiszteletbeli főkonzulja a magyar-bolgár gazdasági kapcsolatok fejlesztésében, illetve a magyar kultúra támogatásában vállalt szerepe, valamint a Bulgáriában bajba jutott magyar állampolgároknak nyújtott konzuli segítsége elismeréseként;

KÁLOMISTA GÁBOR Balázs Béla-díjas producer, a Thália Színház ügyvezető igazgatója a magyar színház- és filmművészet, valamint a hazai sportélet fejlesztése érdekében végzett kimagasló, példaértékű munkája elismeréseként;

DR. KECSKÉS LÁSZLÓ ISTVÁN Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Mellkassebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, címzetes egyetemi docens a mellkassebészet területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként;

DR. KELEMEN ANDRÁS rektori tanácsos, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának volt dékánja, egyetemi adjunktus kimagasló kutatói-oktatói pályafutása, valamint az erdélyi magyar felsőoktatási rendszer kialakításában, illetve az ottani magyar tudományos élet fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként;

KELEMEN JÁNOS vállalkozásfejlesztő közgazdász, a Magyar Református Cursillo Titkárságának elnöke, az SDG Konferenciaközpont műszaki igazgatója a Kárpát-medencei magyar közösségek hitéletének megújítása érdekében elkötelezetten végzett munkája elismeréseként;

KIRÁLY ÁRPÁD, a Temesvári Egyházmegye főesperese, az arad-ségai Liseux-i Kis Szent Teréz Plébánia plébánosa az erdélyi magyarság megmaradása, valamint kulturális és hitbeli értékeinek megóvása iránt elhivatott, több mint három évtizedes lelkipásztori szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként;

KIS JÓZSEF, Zágon falu volt polgármestere Mikes Kelemen emlékének ápolását, az erdélyi magyarság megmaradását, valamint a székely hagyományok megőrzését szolgáló településvezetői munkája elismeréseként;

KISS TAMÁS, a szolnoki McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a hazai mezőgazdasági gépgyártás újraindítása és fellendítése érdekében végzett sikeres munkája elismeréseként;

DR. KLIMON ZSUZSANNA, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség csoportvezető ügyésze közel négy évtizeden át kimagasló színvonalon, az ügyészi hivatás iránti elkötelezettséggel végzett szakmai és vezetői munkája elismeréseként;

DR. KOSSA ATTILA, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének egyetemi docense, tanszékvezető-helyettese a mechanikai anyagmodellezés, illetve a hozzá kapcsolódó numerikus szimulációk területén elért újszerű tudományos eredményei, valamint kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként;

KOVÁCS P. JÓZSEF televíziós bemondó, műsorvezető, előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének tagja több évtizedes, kiemelkedő színvonalú műsorvezetői, riporteri és előadóművészi pályafutása, valamint a magyar nyelv ápolása iránti elhivatottsága elismeréseként;

DR. KOVÁCSNÉ DR. SZABÓ ÉVA ANNA, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika Rehabilitációs Osztályának főorvosa több évtizedes, magas színvonalú gyógyítómunkája, valamint a gyermek mozgásszervi rehabilitációs ellátás területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

DR. KOZÁRI JÓZSEF, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézetének egyetemi docense a hazai agrár-szaktanácsadási struktúra kialakításához és fejlesztéséhez hatékony ismeretátadási módszerek, illetve tananyagok kidolgozásával hozzájáruló több évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként;

DR. KÖHLER MIHÁLY Fleischmann Rudolf-díjas mezőgazdász, agronómus a talajtermőképesség-javítás és a biogazdálkodás területén elért rendkívüli eredményei elismeréseként;

DR. KÖRNYEI JÓZSEF LÁSZLÓ, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Élettani Intézetének egyetemi docense példaértékű kutatói, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége, valamint jelentős tananyagfejlesztő munkája elismeréseként;

DR. KRISTÓF GERGELY, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Áramlástan Tanszékének egyetemi docense a numerikus áramlástan és annak alkalmazásai terén végzett tudományos kutatásai, ipari innovációs munkája, valamint oktatói és utánpótlás-nevelői tevékenysége elismeréseként;

KÜSMŐDI ATTILA, a szamosújvári Alkantarai Szent Péter Plébánia plébánosa a Gyulafehérvári Érseki Levéltár korszerű nyilvántartó rendszerének kidolgozásában, valamint a szamosújvári katolikus templom felújításában vállalt szerepe elismeréseként;

DR. LEGEZA JÓZSEF, a Budapest-Újpesti Görögkatolikus Parókia parókusa, a Görögkatolikus Szemle havilap egyik alapítója a magyar görögkatolikus közösségeket évtizedek óta szolgáló lelkipásztori tevékenysége, valamint szépirodalmi témájú ismeretterjesztő írásai elismeréseként;

DR. LENGYEL CSABA ATTILA belgyógyász, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Belgyógyászati Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke Szeged város és környéke lakóinak, illetve a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak és munkatársainak egészségügyi ellátása területén végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként;

LŐRINCZ GYÖRGY író, a székelyudvarhelyi Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány alapító elnöke az erdélyi magyarság sorskérdéseit megjelenítő regényeket, novellákat, riportokat és elbeszéléseket magába foglaló, kiemelkedő prózaírói életműve elismeréseként;

MAGYARY ROZÁLIA közgazdász, a Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány ügyvezető igazgatója a határon túli magyar kulturális intézmények, különösen az erdélyi magyar fiatalok oktatásának támogatásában vállalt szerepe elismeréseként;

MAKOLDI MIKLÓS ZSOMBOR régész, a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója a népvándorláskor Kárpát-medencei és sztyeppei régészeti emlékeinek feltárása, valamint a magyar őstörténet kutatása területén elért jelentős eredményei elismeréseként;

MÁNDY ZOLTÁN PÁL pápai prelátus, címzetes apát, főszékesegyházi kanonok, a Horti Római Katolikus Plébánia plébánosa közel öt évtizedes lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházközség-szervezői tevékenysége, a miskolci egyetemi hitoktatói képzés elindítása, valamint az Egri Főegyházmegye érdekében végzett odaadó mukája elismeréseként;

DR. MÉSZÁROS LAJOS Batthyány-Strattmann László-díjas tüdő- és belgyógyász, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának emeritus főiskolai tanára a hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája, a Zala megyében élő tüdőbetegek gyógyítása iránti elkötelezettsége, valamint az egészségügyi felsőoktatás területén folytatott példaértékű oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként;

MILOJE BRANKOVIC, Magyarország nisi tiszteletbeli konzulja a magyar-szerb kapcsolatok fejlesztésében, különösen a magyar külgazdasági érdekek dél-szerbiai előmozdításában betöltött jelentős szerepe elismeréseként;

MOLNÁR ALAJOS protonotárius, kanonok, pápai káplán, a budapesti Regnum Marianum Plébánia plébánosa több évtizedes papi, az ifjúság nevelésében végzett elkötelezett szolgálata elismeréseként;

DR. MOLNÁRNÉ DR. BARNA KATALIN, a Pannon Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Intézete Számvitel és Controlling Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán zajló oktatási folyamatok működtetését és fejlesztését szolgáló kiemelkedő vezetői, oktatói és oktatásszervezési tevékenysége elismeréseként;

MONTANO-FILHO FRANCISCO, a Pedra Forte Brasil Construtora e Incorporadora tulajdonosa és igazgatója a Brazíliában élő magyarság identitásának megőrzését, illetve közösségi életének fejlesztését több évtizede önzetlenül szolgáló tevékenysége, valamint a Magyar Diaszpóra Tanács Latin-amerikai Regionális Ülésének keretében végzett értékes munkája elismeréseként;

DR. NAGY GÉZA okleveles agrármérnök, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vidékfejlesztés, Regionális Gazdaságtan és Turizmusmenedzsment Intézete Vidékfejlesztési és Regionális Gazdaságtani nem önálló Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára a gyepgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén folytatott, nemzetközileg is elismert kutatói-oktatói munkája, valamint kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként;

NAGYTÓTHY-TÓTH ÁBEL zeneszerző, gitárművész, az Amerikai Gitár Alapítvány alapítója és egykori igazgatója a magyar zenekultúra jó hírnevét erősítő, több évtizedes művészi pályafutása, több száz, gitárra és lantra írt darabot magába foglaló, gazdag zeneszerzői és -gyűjtői életműve elismeréseként;

DR. NGUYEN LUU LAN ANH pszichológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének igazgatója, egyetemi docens a pszichológia tudományterületét megújító, nagy hatású kutatói munkája, valamint szakterületén végzett iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként;

DR. NOVÁK LÁSZLÓ idegsebész, neurológus, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Idegsebészeti Klinikájának egyetemi docense színvonalas gyógyítómunkája, valamint az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége és közéleti szerepvállalása elismeréseként;

OROSZ ISTVÁN görögkatolikus pap, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója a határon túli magyarság körében végzett elkötelezett szolgálata, valamint a hazai görögkatolikus hívők összefogását szolgáló, kiemelkedő közösségépítő munkája elismeréseként;

DR. PAP TAMÁS okleveles vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának nyugalmazott egyetemi docense a hazai analitikai kémiai kutatások, azon belül főként a kemometria és az analitikai jelfeldolgozás területén végzett tudományos munkája, valamint tudományterülete egyetemi oktatásának fejlesztésében elért eredményei elismeréseként;

PAPP ISTVÁN "GÁZSA", a Honvéd Együttes és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes zenekarának vezető prímása kiemelkedő színvonalú művészi pályája elismeréseként;

DR. PAPP MIKLÓS, a Hajdúdorogi Főegyházmegye parókusa, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Morálteológiai Tanszékének tanszékvezető főiskolai docense két évtizedes lelkipásztori szolgálata, közérthetően megfogalmazott morálteológiai útmutatásai, valamint közösségépítő, élet- és családvédő tevékenysége elismeréseként;

DR. PAPP TIBOR görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke az újonnan alapított egyházmegye intézményi rendszerének kialakításában és bővítésében vállalt szerepe, több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papi hivatást népszerűsítő, nagy hatású hittanári munkája elismeréseként;

PÁSZTOR BAZIL TIBOR nyugalmazott görögkatolikus esperes-parókus, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend káplánja a maradandó közösségek létrehozása, valamint az egyházi épületek fejlesztése és igényes felújítása iránt elhivatott, több évtizedes lelkipásztori és tanítói szolgálata elismeréseként;

DR. PRÉCSÉNYI ÁRPÁD ANDRÁS korábbi diplomata, konzul több évtizedes diplomáciai pályafutása során a magyar-francia, illetve magyar-belga kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú munkája, valamint a franciaországi tiszteletbeli konzuli hálózat kiépítésében betöltött szerepe elismeréseként;

DR. PÜSPÖKI GABRIELLA Batthyány-Strattmann László-díjas gyermekgyógyász, a Pikler Intézet nyugalmazott igazgató főorvosa több évtizedes csecsemő- és gyermekgyógyászi pályája, valamint a határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása érdekében több évtizede önzetlenül végzett munkája elismeréseként;

RADÓ TAMÁS, a kapuvári Szent Anna Római Katolikus Plébánia plébánosa több évtizedes egyház-, illetve közösségépítő munkája, valamint a kapuvári keresztény szellemiségű oktatás és nevelés intézményi kereteinek kialakításában vállalt szerepe elismeréseként;

RÁCZ JÓZSEF mérnök, a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozatának elnöke a hazai távközlési szektor fejlesztése, valamint a mérnöki továbbképzés érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

A cikk végére ért.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter
A címlapról ajánljuk

×

Iratkozzon fel hírlevelünkre

és nem marad le az Infostart legfontosabb híreiről.
FELIRATKOZOM
×
INFOSTART
 
INFORÁDIÓ
PARTNEREINK
Sixt    iCom
infostart
AZ INFORÁDIÓ HÍRPORTÁLJA 
 
 

Médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja.

NMHH
Az Év Honlapja 2018