INFORÁDIÓ
2021. szeptember 26. vasárnap
Jusztina, Pál

március 15.

magyar érdemrend

kitüntetés

Díszkivilágítás a nemzeti ünnep alkalmából a Lánchídon és a Hotel Clark Budapest épületén 2021. március 14-én.

Március 15. - A Magyar Érdemrenddel kitüntetettek listája

Infostart / MTI

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, a miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket adományozott. A listája a Magyar Közlönyben jelent meg hétfő.

DR. NÉGYESI LAJOS ezredes, hadtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszékének egyetemi docense a mohácsi csata egykori helyszínén folytatott kutatásai, valamint a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kiállítóterének összeállításában, illetve a csatában részt vevő magyar hősök emlékének ápolásában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként;

DR. NÉMETH DÁVID, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a jövő lelkészeinek felkészülését segítő oktatói és kiemelkedő tudományos munkája, valamint a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként;

DR. NYÁRÁDY JÓZSEF baleseti sebész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa az egészségügy területén, elsősorban a mikrosebészetben elért, nemzetközileg is jelentős tudományos-szakmai eredményei, valamint magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként;

DR. NYIRÁDY PÉTER, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Urológiai Klinikájának igazgatója, egyetemi tanára több évtizedes kutatói-oktatói, illetve gyógyítómunkája, különösen a plasztikai, a rekonstrukciós sebészeti és a laparoszkópos urológia terén elért eredményei elismeréseként;

DR. POLGÁR CSABA Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa a sugárterápia kutatása területén végzett nemzetközi szintű tudományos munkája, valamint a hazai sugárterápiás kezelések minőségének fejlesztését szolgáló szakmai és oktatói tevékenysége elismeréseként;

PUSZTAINÉ DR. PODMANICZKY ERZSÉBET orvos, rákkutató, az Országos Onkológiai Intézet tudományos tanácsadója, a Magyar Orvosi Kamara Nemzetközi Bizottságának volt elnöke a magyar egészségügy területén végzett több mint öt évtizedes, áldozatos munkája, az uniós egészségügyi kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint a betegeknek és rászorulóknak nyújtott önzetlen segítsége elismeréseként;

RÁKÓCZI ANNA, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke a csehországi magyar közösség érdekében több évtizede odaadóan végzett munkája, valamint a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségében és a Magyar Diaszpóra Tanács Nyugat-európai Szervezetek Regionális Ülése keretében végzett tevékenysége elismeréseként;

DR. REUSS ANDRÁS, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professor emeritusa több évtizedes oktatói munkája, a teológiai publikációs irodalmat gazdagító, kiemelkedő szerzői, fordítói és szaklektori Tevékenysége, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház külföldi és ökumenikus kapcsolatainak építésében vállalt szerepe elismeréseként;

DR. SESZTÁK ISTVÁN PÁL, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat létrehozásában, illetve a hátrányos helyzetűek, a fiatalok és a családok felkarolásában vállalt szerepe, valamint a görögkatolikus egyház értékeit a hazai és határon túli magyar közösségekben képviselő szolgálata elismeréseként;

DR. SOMKÚTI ISTVÁN GYÖRGY nőgyógyász, a pennsylvaniai Temple University professzora az Amerikai Magyar Orvosszövetség elnökeként, majd tagjaként a magyarországi, valamint a szórványban élő településekről származó fiatal orvostanhallgatók támogatásában, továbbá a magyarországi és az amerikai magyarság közötti kapcsolatok erősítésében vállalt szerepe elismeréseként;

dr. Somos Róbert filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Kar Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete Filozófia Tanszékének egyetemi tanára a filozófia- és vallástörténet, ezen belül a patrisztika területén végzett kutatói-oktatói munkája, valamint a Kárpát-medencei filozófusképzésben és tehetséggondozásban, illetve a pécsi filozófiaoktatás megújításában betöltött szerepe elismeréseként;

DR. SÓTONYI PÉTER, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika klinikai igazgatóhelyettese a jövő orvosait saját látásmódjával és tapasztalataival oktató egyetemi tanári munkája, a betegekhez magas szakmai felkészültséggel forduló orvosi tevékenysége, valamint több évtizedes önkéntes mentős és karitatív szolgálata elismeréseként;

DR. SPEIER GÁBOR vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa A biokoordinációs kémia tudományterületének egyik hazai megalapítójaként végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatómunkája, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

DR. STIPTA ISTVÁN MIHÁLY jogász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Államés Jogtudományi Kara Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára a magyar, valamint az egyetemes állam- és jogtörténet kutatása területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő tudományos, illetve oktatói munkája elismeréseként;

SUBAI JÓZSEF FERENC, a Magyar Olaj- és Földgázipari Rt. volt vezérigazgatója a rendszerváltoztatás idején a hazai olaj- és gázipar életben tartásában, illetve strukturális átalakításában vállalt szerepe, valamint a MOL nemzetközi szinten is elismert nagyvállalattá fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként;

DR. SZALAY GYULA JOGÁSZ, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa, korábbi dékánja és oktatási rektorhelyettese a győri jogászképzés megújításában vállalt kiemelkedő szerepe, valamint több évtizedes oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként;

SZENTHE ANNA, a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai regionális elnöke az Észak-Amerikában élő nemzettársaink összefogását, valamint a kontinenseken átívelő magyar-magyar kapcsolatok fejlesztését odaadóan szolgáló tevékenysége elismeréseként;

DR. TAKÁCS PÉTER volt országgyűlési képviselő, az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára a rendszerváltoztatás idején vállalt aktív közéleti szerepe, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetét megörökítő, sokoldalú történészi, kutatói, illetve oktatói tevékenysége elismeréseként;

DR. TELEKI PÁL, a Magyar Olaj- és Földgázipari Rt. volt elnöke a rendszerváltoztatás idején a hazai olaj- és gázipar életben tartásában, illetve strukturális átalakításában vállalt szerepe, valamint a MOL nemzetközi szinten is elismert nagyvállalattá fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként;

DR. TERBE ISTVÁN kertészmérnök, agrokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem professor emeritusa a zöldségtermesztés szakterületén folytatott több évtizedes kutatói és szakmai közéleti tevékenysége, valamint a hazai kertészeti oktatásban végzett iskolateremtő munkája elismeréseként;

PROF. DR. ULRIK RINGBORG onkológus, a stockholmi Karolinska Onkológiai Centrum igazgatója, az Európai Onkológiai Intézetek Szervezetének volt elnöke a magyar rákkutatás nemzetközi elismertéségének erősítésében vállalt szerepe elismeréseként;

VADÁSZNÉ DR. BOGNÁR GABRIELLA gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, a Gép- és Terméktervezési Intézet igazgatója, egyetemi tanára az aktuális ipari-gazdasági feladatok megoldásához kapcsolódó kutatásfejlesztési és innovációs tevékenysége, valamint mérnökök generációinak oktatása területén végzett színvonalas munkája elismeréseként;

VAGYÓCZKY KÁROLY festőművész, Ferenczy Noémi-díjas grafikus, bankjegytervező, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége elnökségének tagja az új magyar forgalmi bankjegysor tervezőjeként végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként;

VASS ZOLTÁN, a Torontói Első Magyar Református Egyház lelkipásztora, a Magyar Diaszpóra Tanács Egyházi és Cserkész Szervezetek Regionális Ülésének társelnöke a diaszpórában élő magyar nemzeti közösségek megtartása és erősítése, valamint református hitéletének biztosítása érdekében több évtizede odaadóan végzett szolgálata elismeréseként;

DR. VELKEY GYÖRGY JÁNOS, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója elhivatott gyógyító-, illetve kórházvezetői munkája, valamint a Kárpát-medencében élő magyar gyermekgyógyászok közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

DR. ZARÁNDY ÁKOS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos tanácsadója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára a biológiai motiváltságú vizuális érzékelőkkel kapcsolatban folytatott, nemzetközi szinten is elismert kutatási tevékenysége, valamint az egyetemi oktatás és a doktori képzés területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

ZENNYESSY LÁSZLÓ, a Svájci Magyarház Alapítvány Országos Szervezet és a Zürichi Magyar Egyesület elnöke a svájci magyar közösség nemzeti identitásának megőrzését és összetartozásának erősítését több évtizede sokrétűen szolgáló tevékenysége elismeréseként;

ZOÓB KATI alkotóművész, divattervező, a Katti Zoób Divatház vezető tervezője a magyar kézműveshagyományokat a modern divat követelményeivel egyedi módon ötvöző, kiemelkedő tervezői pályafutása, valamint világsikerű jelmeztervei elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitütetést kapta:

ABLONCZYNÉ DR. MIHÁLYKA LÍVIA, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszékének társadalmi kapcsolatokért felelős elnöki megbízottja, egyetemi tanár kiemelkedő kutatói, oktatói és tehetséggondozó tevékenysége, valamint a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikációs Tanszékének megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként;

DR. ADAMIK BÉLA, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézete Latin Tanszékének egyetemi docense, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti és Uralisztikai Osztálya Lendület Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportjának vezetője, tudományos tanácsadó a császárkori latin nyelv területi változásainak és nyelvföldrajzi tagolódásának megismerését szolgáló számítógépes adatbázis létrehozásában vállalt kimagasló szerepe elismeréseként;

ARANY JÁNOS karnagy, zenetanár, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, a Psalterium Hungaricum Kórus alapítója és vezetője, a Kollégiumi Kórus karnagya Kodály Zoltán zenei örökségének továbbadását elhivatottan szolgáló, kimagasló egyházzenei pályafutása, valamint több évtizedes oktató-nevelő munkája, illetve sikeres intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

BAÁN TIBOR költő, kritikus, esszéista több évtizedes tanári pályája, valamint verseket, tanulmányokat, esszéket és regénymozaikokat is magába foglaló szépirodalmi életműve elismeréseként;

BABELLA BALÁZS, a szingapúri kajak-kenu válogatott vezetőedzője a magyar-szingapúri sportkapcsolatok fejlesztése terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként;

DR. BACSI ZSUZSANNA, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének egyetemi tanára a közgazdaságtan területén folytatott három évtizedes oktatói-nevelői munkája, a Szent István Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében betöltött meghatározó szerepe, valamint kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként;

BACSMAI LÁSZLÓ, a Mohácsi Esperesi Kerület esperese, a Mohácsi Római Katolikus Plébánia plébánosa több évtizedes papi szolgálata során a Magyarországon élő horvát nemzetiség lelkipásztori ellátása, valamint a hitoktatás és a közösségépítés területén végzett munkája elismeréseként;

BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN költő, író, műfordító a kortárs határon túli magyar irodalomban kiemelkedő prózaírói és költői pályafutása, valamint műfordítói tevékenysége elismeréseként;

DR. BALÁZS PÁL címzetes apát, nyugalmazott plébános, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola volt rektora a hazai katolikus felsőoktatásban, mindenekelőtt a papnevelésben betöltött kiemelkedő szerepe, valamint Balatonkenesén, illetve a környékbeli településeken végzett több évtizedes, példaértékű lelkipásztori szolgálata elismeréseként;

BALOGH F. ANDRÁS, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézete Német Nyelvű Irodalmak Tanszékének tanszékvezető egyetemi docensea magyar-német kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló munkája, valamint a Kárpát-medence német nyelvű irodalmának kutatása terén elért eredményei elismeréseként;

BATA JÁNOS író, költő, műfordító, az Aracs című folyóirat főszerkesztője a délvidéki magyarság identitásának és kultúrájának megőrzését szolgáló példaértékű tevékenysége elismeréseként;

BEKE MIHÁLY ANDRÁS író, újságíró, műfordító, kultúrdiplomata sokoldalú újságírói és televíziós szerkesztői pályafutása, valamint a magyar-román kulturális kapcsolatok elmélyítését szolgáló kultúrdiplomáciai tevékenysége elismeréseként;

BELÉNESSY CSABA újságíró a hazai közszolgálati média újságírójaként, szerkesztőjeként és vezetőjeként végzett közel négy évtizedes, értékteremtő munkája, valamint kommunikációs szakemberként folytatott sokszínű tevékenysége elismeréseként;

DR. BERCSÉNYI LAJOS Batthyány-Strattmann László-díjas szülész-nőgyógyász, onkológus szakorvos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház nyugalmazott főigazgató főorvosa több évtizedes, kiemelkedő orvosi szolgálata, valamint értékteremtő közéleti tevékenysége elismeréseként;

DR. BERDE CSABA, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete Vezetéstudományi nem önálló Tanszékének egyetemi tanára a Debreceni Egyetem magas színvonalú gazdaságtudományi képzésének megteremtésében vállalt kimagasló szerepe, valamint kiemelkedő kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként;

DR. BLATNICZKY LÁSZLÓ gyermekdiabetológus, az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő főorvosa a gyermekkori cukorbetegséggel, illetve az elhízás gondjaival küzdő gyermekekért végzett több évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként;

DR. BODONOVICH JENŐ ügyvéd, volt média- és hírközlési biztos, az Országos Katolikus Rádió Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi jogi képviselője a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában végzett magas színvonalú jogászi munkája, az egyházi szervezetek és a civil szféra jogi kereteinek kialakításában vállalt szerepe, valamint a hazai média és hírközlés területén végzett emberjogi tevékenysége elismeréseként;

DR. BOGNÁR ZALÁN történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense a XX. századi politika-, had- és társadalomtörténet területén folytatott tudományos tevékenysége, különösen a II. világháborús magyar hadifoglyok, valamint a málenkij robotra, illetve a Gulagra hurcoltak történetének kutatásában elért eredményei elismeréseként;

Ez egy többoldalas cikk. Lapozzon!

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter
A címlapról ajánljuk

×

Iratkozzon fel hírlevelünkre

és nem marad le az Infostart legfontosabb híreiről.
FELIRATKOZOM
×
INFOSTART
 
INFORÁDIÓ
PARTNEREINK
Sixt    iCom
infostart
AZ INFORÁDIÓ HÍRPORTÁLJA 
 
 

Médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja.

NMHH
Az Év Honlapja 2018