Inforádió

Meghallgatom Élő adás

Kartellezhettek a vasúti társaságok

Inforádió

Meghallgatom Élő adás
  • Legfrissebb hírek
  • Közlekedési hírek
  • Időjárásjelentés
  • Orvosmeteorológia
  • Sporthírek
  • Gazdasági hírek
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szerint a Győr-Sorpon-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV), a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., és a Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zrt. (RCH) a vasúti árufuvarozási piac felosztására, illetve az árufuvarozási díjak meghatározására vonatkozó megállapodásaikkal megsértették a magyar és az uniós versenyszabályokat, ezért a hatóság a három cégre összesen 1,250 milliárd forint bírságot szabott ki - közölte a GVH. A MÁV még nem döntött, hogy fellebbez-e a döntés ellen, a Rail Cargo Hungaria (RCH) Zrt. pedig jelezte: befizeti a kiszabott bírságot, de kezdeményezni fogja a határozat bíróság előtti felülvizsgálatát. A GYSEV már korábban visszautasította, hogy versenyjogot sértett volna, és szintén a hatósági felülvizsgálat kezdeményezését jelentette be.

A GVH GYSEV-re 300 millió, a MÁV-ra 100 millió, a Rail Cargo Hungaria Zrt.-re 850 millió forint bírságot szabott ki. Az összeg meghatározása során az egyes vállalkozások által a jogsértéssel érintett időszakban elért, vasúti árufuvarozási tevékenységből származó nettó árbevételből indult ki a hivatal.

Emlékeztetnek rá, hogy Magyarországon 2004. május 1-jén vált nyitottá a vasúti árufuvarozási piac. A korábbi, versenyt nélkülöző rendszerben vasúti árufuvarozási tevékenységet a MÁV, illetve a GySEV végzett (végezhetett) oly módon, hogy az egyes vasúttársaságok által üzemeltetett pályahálózat egyben a két társaság szolgáltatási területének határait is kijelölte. Ebben az úgynevezett egységes vasút modelljére épülő rendszerben a vasúttársaságok saját hálózatuk határain belül fuvarozhatták a feladott küldeményeket, amennyiben pedig a fuvaroztató által megadott fuvarozási útvonal túlnyúlt az
adott vasút hálózatán (és ily módon "hagyományos" szolgáltatási területén), a vasúttársaság az infrastruktúra határpontra érve átadta a küldeményt a másik vasúttársaságnak, amely továbbfuvarozta azt saját pályahálózatán.

A liberalizáció megteremtette annak lehetőségét, hogy a vasúti piacon versenyviszonyok alakuljanak ki, és ezeknek köszönhetően a vasúti szolgáltatás hatékonyabbá, versenyképesebbé váljon, árai csökkenjenek.

A GVH azt tapasztalta, hogy néhány kisebb vállalkozás (magánvasutak) be is lépett a piacra, a GYSEV és a MÁV ugyanakkor - amelyek ügyfélkapcsolataik révén egymás legérdemibb versenytársaivá válhattak volna - tartózkodtak attól, hogy árversenyt támasszanak egymásnak, vagy a másik "hagyományos" területeit támadják.

A GVH eljárása során megállapította, hogy az RCH és a GYSEV között 2006. január 1. és 2009. május 25. között a magyar vasúti árufuvarozási piac egymás közötti, területi alapú felosztására vonatkozó megállapodás volt érvényben. A vállalkozások megállapodása a vasúti piacnyitást megelőző időszakban kialakult helyzet fenntartását célozta. Az RCH és a GYSEV egymás hagyományos szolgáltatási területeinek "tiszteletben tartásában" állapodott meg. Megállapodásával a magyar vasúti árufuvarozás két legjelentősebb szereplője osztotta fel egymás között a piacot, versenykorlátozó együttműködéssel - fogalmaz a GVH.

A versenyhivatal azt is megállapította, hogy a piacnyitást követően - elvileg - egymás közvetlen versenytársaivá váló vasúttársaságok egységes vasúti árudíjszabást állapítottak meg, ami versenykorlátozó ármegállapodásnak minősül. A megállapodás a 2004. május 1. és 2005. december 31. közötti időszakban a MÁV és a GYSEV, majd a 2006. január 1. és 2007. július 17. közötti időszakban a MÁV Árufuvarozási Üzletágának önállóvá válásával megalakult RCH (amelynek 2010. március 1-jéig hatályos elnevezése MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. volt) és a GYSEV között állt fenn.

Az egységes árak meghatározása alkalmas a verseny korlátozására, mivel a vállalkozások számára kölcsönösen csökkenti az egyébként versenykörülmények között meglévő "piaci" bizonytalanságot a másik árazására vonatkozóan. Ugyan a vasúttársaságok által nyújtott kedvezmények folytán több esetben nem a díjszabás szerinti árak érvényesültek a gyakorlatban, a díjszabás így is közös kiindulópontként szolgált a két közeli versenytárs számára az árazásban - olvasható a GVH közleményében.

A MÁV még nem döntött, az RCH felülvizsgálatot kér

A MÁV még nem döntött, hogy fellebbez-e a GVH döntése ellen, a Rail Cargo Hungaria (RCH) Zrt. pedig jelezte: befizeti a kiszabott bírságot, de kezdeményezni fogja a határozat bíróság előtti felülvizsgálatát. A GYSEV már korábban visszautasította, hogy versenyjogot sértett volna, és szintén a hatósági felülvizsgálat kezdeményezését jelentette be.

A MÁV közleményében hangsúlyozza, hogy a cég nem sértett szándékosan versenyjogot a vizsgált időszakban. Az árufuvarozók számára a legkedvezőbb feltételek megteremtésére törekedtek logisztikai, valamint árképzési szempontból is. Megjegyezték: a társaság vezetése megvizsgálja a 2004-2005-ös időszak működésére vonatkozó versenyhivatali döntés indoklását, és hozzátették, hogy a fellebbezésre 30 napja van a cégnek.

A MÁV Zrt. 2011-ben létrehozott szakterülete a következő fél év során versenyjogi és -megfelelőségi szempontból áttekinti a MÁV Zrt. és leányvállalatai meglévő szerződéseit és együttműködéseit árképzési szempontból, valamint a tiltott megállapodások elkerülése érdekében - olvasható a közleményben.

A Rail Cargo Hungaria (RCH) Zrt. azt közölte az MTI megkeresésére: a társaság, és korábban a MÁV Cargo Zrt. is, jogszerűen működött együtt a GVH határozatában érintett társaságokkal. A Rail Cargo Hungaria Zrt. álláspontja szerint a Gazdasági Versenyhivatal által vélelmezett versenykorlátozó magatartás nem valósult meg, a vállalat a számtalanszor változott előírásoknak mindig megfelelően járt el a kifogásolt időszakban, miközben következetesen megvalósította az Európai Unióban ismert és alkalmazott egymásra épülő szállítások rendszerét Magyarországon.

Korábban a GYSEV is azt közölte, hogy "a Gazdasági Versenyhivatal által vizsgált időszakban - és természetesen azt követően is - a társaság vasúti árufuvarozási piaci gyakorlata az irányadó európai uniós és hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelt".