Inforádió

Meghallgatom Élő adás

Nagy változtatásokra készülnek az oktatásban, de nem tudni, miből

Inforádió

Meghallgatom Élő adás
  • Legfrissebb hírek
  • Közlekedési hírek
  • Időjárásjelentés
  • Orvosmeteorológia
  • Sporthírek
  • Gazdasági hírek
Az oktatók helyzetének javítása, a felsőoktatás átfogó reformja, valamint a szakképzés gyakorlati képzéseinek hatékonyabbá tétele - a többi között ezekről lehet olvasni az országos listát állított pártok programjának oktatást érintő fejezeteiben. Hogy ezeket a reformokat mekkora és milyen anyagi források segítségével valósítanák meg, az egyelőre nem derül ki.

A szocialisták legfőbb oktatáspolitikai céljai között szerepel a többi között a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, bérrendszerének átalakítása. E szerint érvényesülne a teljesítményelv, a tárgyi és szakmai feltételek korszerűsítése. Az MSZP megtartaná az idegen nyelvi előkészítő osztályok és a két tanítási nyelvű programok, valamint a kiemelt angol nyelvi képzés támogatását.

A szocialisták folytatnák a szakképzés korszerűsítését a szakmunkásképzés területén, támaszkodva a tanulószerződésekre és az ösztöndíjrendszerre, továbbá a gazdasági élet szereplőivel kialakított együttműködésre. A jelenlegi kormánypárt felülvizsgálná a bolognai rendszerre való áttérés tapasztalatait és korrigálná annak hibáit, és bevezetnék, hogy diplomát adó képzésre csak egy vagy két emelt szintű érettségi vizsgával lehessen jelentkezni.

Az MSZP felsőoktatási intézmények állami támogatását a hallgatói létszámok helyett a hallgatók által felvett azon kreditek alapján határozná meg, amelyekhez az intézmény a feltételeket biztosítja. Hallgatók esetében az állami támogatást nem félévekhez, hanem a felvett és teljesített kreditekhez kötnék.

A Fidesz programjának is egyik legfontosabb eleme az oktatás és a szakképzés célszerűsítése. A legnagyobb ellenzéki párt szerint az elmúlt másfél évtizedben az oktatás területén megbomlottak az egyensúlyok, ezért ezeknek az arányoknak a módosítása is fontos a gazdaság beindításához.

A Fidesz szerint a gyakorlatorientált vállalkozás-oktatást is el kell terjeszteni a szakközépiskolákban és a felsőoktatásban. Egy Németországban már működő duális oktatási modellt kellene bevezetni, amely szerint az iskolákban elméleti, a vállatoknál pedig gyakorlati képzéseken vehetnének részt a tanulók. A párt programjában arról is lehet olvasni, hogy szükség van a hazai természettudományos és mérnökképzés megerősítésére, a többi között az egészségipar, az innováció és a zöld gazdaság területén is.

A liberális oktatáspolitika helyett a hagyományos magyar tradíciókra építkező, érték- és tudásközpontú oktatáspolitikában gondolkozik a Jobbik. A radikális párt célja egy egyszerűbb intézményi szerkezet, valódi esélyteremtés, a pedagógusok tekintélyének helyreállítása és a nevelő-oktató munka megerősítése. Elképzeléseik szerint a magyar tanulók az általánosban egy, középiskolában pedig két idegen nyelvet tanulhatnának magas szinten.

A Jobbik megszüntetnék a kétszintű érettségit, és visszaállítaná az egységes gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi rendszert. Felszámolná a bolognai rendszert, és visszaállítaná a 8 féléves főiskolai és 10 féléves egyetemi képzést. A szükséges emberi és intézményi feltételek biztosításával felszámolnák az iskolán belüli rendbontást. A tanulók által elkövetett erőszakos cselekedeteket határozottabban szankcionálnák, és a sorozatosan szándékos és durva esetek elkövetőit eltanácsolnák.

Az MDF az oktatási rendszer minden szintjén a munkaerő-piaci igényeket venné figyelembe, az általános iskolától a főiskolákig, egyetemekig, a szakképzéstől a felnőttoktatásig. A demokrata fórum szerint a pedagógusfizetéseket és előmenetelt illetően figyelembe kell venni az elért eredményeket. Az MDF emelné a tanító- és tanárképzés színvonalát, növelné a pályakezdő béreket, a rossz tanárokat pedig elbocsátaná. A felsőoktatás reformját a párt a felsőoktatási intézmények külső és belső irányítási rendszerének átalakításával kezdené. Átalakítanák az egyetemek és főiskolák finanszírozását, így a fenntartó vállalná a költségeket, az oktatók fizetését pedig fedezné a tandíj, aminek fizetése alól csak a leginkább rászorulók kapnak felmentést.

A többi párthoz hasonlóan a Lehet Más a Politika is kiemelt helyen foglalkozna a tanárképzés reformjával, a hangsúlyt a gyakorlati képzésre helyeznék. Az LMP közoktatási tervei között szerepel a tananyagok és a tanítás módszereinek megújítása, továbbfejlesztve a kompetenciaalapú oktatás megteremtését. A párt finanszírozási eszközökkel fellépne a szegény és iskolázatlan szülők gyermekeinek iskolai elkülönítésével szemben is. A költségvetésből az oktatásra szánt összeget átcsoportosítanák, és a mait meghaladó arányban kiegészítenék uniós fejlesztési forrásokkal.

A Civil Mozgalom oktatási céljai között is a gyakorlati képzésen van a hangsúly: alap- és középfokon az eddiginél hatékonyabb gyakorlati oktatásokon vehetnének részt a diákok. A Seres Mária nevével fémjelzett szervezet programjában arról is lehet olvasni, hogy az intézményvezetőket ne a fenntartó nevezze ki, hanem a dolgozók válasszák meg. A finanszírozással kapcsolatban kiemelték, hogy az állami szféra egyéb részeinek deregulációs megtakarításaiból az oktatásba kell átcsoportosítani a szükséges forrásokat.