Inforádió

Meghallgatom Élő adás

Az AB eltörölte a vagyonadót

Inforádió

Meghallgatom Élő adás
  • Legfrissebb hírek
  • Közlekedési hírek
  • Időjárásjelentés
  • Orvosmeteorológia
  • Sporthírek
  • Gazdasági hírek
Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a vagyonadó lakóingatlanokra vonatkozó, tehát a lényegi részét.

Az Alkotmánybíróság a keddi ülésén alkotmányellenesnek találta és visszamenőleg megsemmisítette a vagyonadó lakóingatlanokra vonatkozó részeit - mondta Sereg András, az AB sajtófőnöke.

Határozatában az AB - más országok adóztatási gyakorlatát is figyelembe véve -rámutatott arra, hogy a vagyonadó intézménye és annak önadózással történő megál¬lapítása nem alkotmányellenes. Az Ab megállapította továbbá, hogy az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adónak a lakóingatlanokra vonatkozó szabályozásában a törvény¬hozó nem a luxusadóról szóló törvénnyel kapcsolatos 155/2008. (XII. 17.) AB határozatában foglaltakat vette alapul, hanem az ingatlanadó szabályozását új alapokra helyezte.

A lakóingatlanok adójának alapját a törvény szerint az adóalanynak kellett volna meghatároznia, mégpedig az adóév első napján fennálló forgalmi értékkel azonosan. Az adóhatóság ugyanakkor e törvény értelmében jogosult lett volna arra, hogy utóbb a bevallott értéktől eltérően állapítsa meg a lakóingatlan forgalmi értékét, s a két érték közötti, tíz százaléknál nagyobb eltérés esetén az adóalanyt bír¬sággal sújtsa.

Az AB megállapította, hogy ez - az öt éves elévülési időn belül - még az adó¬alany és az adóhatóság formálisan jogszerű eljárása mellett is bármikor előfordulhatott volna. A lakóingatlanok adójának alapjául szolgáló, árként általában elérhető érték ugyanis - konk¬rét jogügylet és hatósági közreműködés nélkül - bizonytalan, gyakran akár 30-40%-os inga¬dozást is mutathat.

Az Ab szerint ezért a törvényhozó akkor, amikor a lakóingatlanokat terhelő forgalmi érték alapú adót - az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvényben foglalt módon - még önadózással is párosítja, ezzel a megoldással a forgalmi érték meghatározásá¬ban rejlő bizonytalanságból eredő kockázatot egyoldalúan az adóalanyokra hárítja, ami a jog¬államiságból levezethető jogbiztonságot sérti.

Az AB megállapította, hogy a törvény ellentmondásos szabályai következtében nem egy¬értelmű, milyen értéket kell adóalapnak tekinteni, és több adóalany esetén hogyan kell kö¬zöttük megosztani az adófizetési kötelezettséget akkor, ha a lakóingatlant az ingatlan-nyil¬vántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, és az annak gyakorlására jogosult személy lesz az adó alanya. Ez az AB döntése értelmében szintén sérti a jogbiztonságot.

Az Ab elutasította a törvénynek a vízi jármű, légi jármű, illetve nagy teljesítményű sze¬mélygépkocsi adójára vonatkozó rendelkezéseit támadó indítványokat.

Az AB ezt a határozatát egyhangúlag hozta meg.