Inforádió

Meghallgatom Élő adás

Egymillió forintra bírságolta a CIB-et a felügyelet

Inforádió

Meghallgatom Élő adás
  • Legfrissebb hírek
  • Közlekedési hírek
  • Időjárásjelentés
  • Orvosmeteorológia
  • Sporthírek
  • Gazdasági hírek
Egymillió forint bírságot rótt ki a CIB Bank Zrt.-re egyes jogszabályok megsértése miatt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) egy panaszbejelentésre indított vizsgálat nyomán.

A felügyeleti vizsgálat azt kívánta megállapítani, hogy a CIB a panaszossal fennálló üzleti kapcsolata során betartotta-e a törvényi és saját szabályzatában foglalt rendelkezéseket.

A panaszos jelzése szerint a bank rossz fedezettségi adatokat közölt vele két héten keresztül.

A CIB nyilatkozatában a tévedést elismerte. A bank a nyilatkozat szerint adminisztrációs hiba következtében 2008. május 20. és június 4. között a napi pozíciójelentéseket hibás tartalommal adta meg, az ügyfélfedezettségi mutatót rosszul számították ki, a valós értéknél magasabb értéket mutatott. A hiba felfedezését követően az ügyfelet értesítették, illetve belső vizsgálatot folytattak le.

"Az ügyben lefolytatott belső vizsgálat megállapítása szerint a bank hibás adatközlésének időszaka alatt ügyfelünk olyan határidős pozíciót nyitott, amelyet valós fedezeti adat alapján nem nyithatott volna meg. Ezen ügylet az ügyfél számára veszteséget okozott" - idézi a nyilatkozatot a PSZÁF határozat.

A felügyelet szerint a bank nyilvántartási rendszerében pontatlanul mutatta ki, és ügyfelével tévesen közölte az általa nyújtott óvadék mértékét, megsértve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény (Bszt.) rendelkezéseit.

A PSZÁF megállapította, hogy a jogszabálysértő magatartásból eredő kártérítési igény elbírálása ugyan nem tartozik a hatáskörébe, intézkedései alkalmazásánál azonban tekintettel volt a bank kárrendezési szándékára.

A bírság összegének meghatározásakor a felügyelet súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy a bank a téves tartalmú pozíciójelentések adatait viszonylag hosszabb időtávon, két héten keresztül nyújtotta ügyfelének.

Enyhítő körülményként vette ugyanakkor figyelembe, hogy miután a hibát észlelte, arra haladéktalanul felhívta ügyfele figyelmét, és kárenyhítési intézkedéseket tett, továbbá a vizsgálat során a felügyelettel együttműködött.

A bírság összegét az eset összes körülményeit mérlegelve az alkalmazható összeghatár alsó harmadában állapította meg a felügyelet.

A PSZÁF felszólította a bankot arra, hogy nyilvántartásait mindenkor pontosan, ügyfelei pénzeszközeiről valós képet mutatóan vezesse, és ezekre a nyilvántartásokra támaszkodva pontos tájékoztatást adjon az ügyfeleknek.