Inforádió

Meghallgatom Élő adás

Komoly jogsértésre bukkant az ombudsman

Inforádió

Meghallgatom Élő adás
  • Legfrissebb hírek
  • Közlekedési hírek
  • Időjárásjelentés
  • Orvosmeteorológia
  • Sporthírek
  • Gazdasági hírek
Mulasztásokat és jogsértő gyakorlatokat tárt fel a sajátos nevelési igényű tanulók oktatáshoz való hozzáférésében Székely László, az alapvető jogok biztosa vizsgálatában.

Szakemberhiány, az iskolába való eljutás ellehetetlenülése, kézbesítőnek használt szülők - néhány példa az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű tanulók oktatáshoz és fejlesztéshez való hozzáféréséről lefolytatott ombudsmani vizsgálat megállapításai közül. Székely László ombudsman közleményében jelezte, hogy

a konkrét ügyekben és rendszerszinten jelentkező alapjogi visszásságok megoldására mielőbbi intézkedéseket kezdeményezett

az oktatásért felelős tárcánál és a fenntartó Klebelsberg Központnál.

Az alapvető jogok biztosához forduló szülők sérelmezték, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeik nem kapták meg a szakértői bizottság szakvéleményében meghatározott fejlesztő nevelést, oktatást. A fejlesztés hiánya több gyermek állapotában és iskolai teljesítményében jelentős visszaesést okozott - ez a megállapítás köszönt vissza a panaszbeadványokban.

Az ombudsman vizsgálatait összegző jelentés kiindulásként rögzíti: a sajátos nevelési igényű tanulónak joga van ahhoz, hogy különleges bánásmód keretében, állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást az ezt előíró szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

Szakemberhiány okozott gondot

A vizsgálat öt panaszügyből kettőben feltárta, hogy

a sajátos nevelési igényű, integrált oktatásra jogosult tanulók a szakemberek, vagyis logopédus, pszichológus hiánya miatt nem jutottak hozzá a szakvélemény szerinti, számukra szükséges ellátáshoz.

Székely László megállapította, hogy a jogszabályi követelmények figyelmen kívül hagyása sérti a jogbiztonság követelményét, az érintett gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát.

Volt olyan szülő is, akit közreműködésre kértek, juttassa el a szakértői bizottság szakértői véleményét a tanuló iskolájába. Ez a biztos szerint komoly aggályokat vet fel, ugyanis felveti annak lehetőségét, hogy a szakértői vélemény nem vagy nem időben jut el a címzetthez.

Utazási nehézségek

Két esetben is akadályozott volt, hogy a sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal élő tanulók eljussanak a szakértői véleményben kijelölt iskolába és onnan haza. Az egyik esetben a betegszállító a gyermekért rendszeresen csak az esti órákban érkezett meg, a másikban pedig a súlyos fogyatékossággal élő gyermek az állapotánál fogva tömegközlekedést nem használhatott, ennek dacára egyáltalán nem szervezték meg a gyermek utaztatását a lakóhelye és az iskolája között. Egy esetben felmerült az az ötlet is, hogy a tanulókat kollégiumban kellene inkább elhelyezni.

A biztos kiemelte, hogy a szakértői bizottság által kijelölt intézménynek kötelessége felvenni a sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal élő tanulót. Így

az iskola fenntartójának feladata az utaztatás megszervezése és költségeinek viselése.

Súlyos probléma, hogy a törvény által előírt követelménynek azonban a fenntartók jelenleg nem tudnak eleget tenni: ahhoz nincsenek meg a szükséges anyagi forrásaik, eszközeik. Székely László ombudsman megállapította, hogy a hiányzó feltételek sértik az oktatáshoz való jogot, valamint az esélyegyenlőség és a gyermekek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvét is.

  • Székely László ombudsman az emberi erőforrások miniszteréhez fordult, és azt kezdeményezve, hogy tegye meg a jelentésben ismertetett problémák megoldásához szükséges intézkedéseket.
  • Felkérte a Klebelsberg Központ elnökét: intézkedjen, hogy valamennyi sajátos nevelési igényű gyermek megkapja a szakértői véleményben rögzített ellátást és fejlesztést.
  • Kezdeményezte azt is, hogy a szakértői bizottságok a szakértői véleményeket minden esetben a jogszabálynak megfelelően, valamint nyomon követhető módon közvetlenül küldjék meg a kijelölt köznevelési intézményeknek.

A Klebelsberg Központ közleménye

Folyamatosan bővülnek a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzési lehetőségei. A kormány kiterjesztette a Klebelsberg Ösztöndíjat a gyógypedagógiai alapszakos hallgatókra, és ezzel párhuzamosan a Debreceni és a Nyíregyházi Egyetemen is elindult gyógypedagógus szakos képzés. A tankerületi központok munkáltatói hatáskörükben eljárva szervezik a szakos ellátás biztosítását, illetve folyamatosan hirdetik a gyógypedagógiai állásokat. A fenntartói feladatokat ellátó tankerületi központok az egyedi igények és szükségletek alapján alakítják ki a helyi feladatellátás rendszerét. A Klebelsberg Központ és a tankerületi központok mindent megtesznek azért, hogy minden gyermek hozzájusson a számára szükséges fejlesztésekhez.