Inforádió

Meghallgatom Élő adás

Márai Sándor, Vajda János, Umberto Eco az érettségin

Inforádió

Meghallgatom Élő adás
  • Legfrissebb hírek
  • Közlekedési hírek
  • Időjárásjelentés
  • Orvosmeteorológia
  • Sporthírek
  • Gazdasági hírek
Egy Márai Sándor-vers, Vajda János és Juhász Gyula két költeményének összehasonlító elemzése és Umberto Eco szerepelt egyebek között az idei magyar írásbeli érettségi tételei között.

Középszinten a diákoknak a vizsga első, 60 perces részében egy ismeretterjesztő szöveghez - A turizmus hatása az ökológiai és társadalmi sokféleségre - kapcsolódva nyolc rövid feladatot kellett megoldaniuk.

Ez magában foglalta a kifejezések értelmezését, a gondolatmenet vázlatba foglalását, a szöveg nyelvi, helyesírási sajátosságainak értelmezését, a szöveghez kapcsolódó fotók szöveges értelmezését és a szövegben felvetett problémával kapcsolatos állásfoglalás önálló megfogalmazását.

A 180 perces szövegalkotás feladatrészben három különböző feladatból választhattak a vizsgázók, és egyet kellett kifejteniük.

Egy, Umberto Ecotól vett idézet nyomán az irodalmi mű, elsősorban a regény címadásának sajátosságairól, a címnek a mű értelmezését befolyásoló szerepéről kellett gondolataikat kifejteniük a vizsgázóknak három-négy magyar vagy világirodalmi példára is hivatkozva.

A másik lehetőség Márai Sándor Halotti beszéd című alkotásának értelmezése elsősorban a magyar nyelvre és kultúrára utaló sajátosságok szempontjából.

Harmadikként az összehasonlító elemzést választhatták, azon belül: Vajda János Húsz év múlva és Juhász Gyula Anna örök című versének összevetését a felejtés és az emlékezés kettősségének oldaláról.

Emelt szint: Ady, Petőfi

Emelt szinten a vizsgázóknak négy különböző feladatot kellett megoldaniuk.

A gyakorlati feladat a fiatalkori egészségmegóvás problémáival foglalkozott. A vizsgázónak egy diákkonferencián elhangzó hozzászólást kell írnia e témáról.

A Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorban Petőfi Sándor Az apostol című művének egy részletéhez (a szőlőszem-hasonlathoz) kapcsolódó feladatok szerepeltek.

A feladatok között szerepelt még Ady Endre Krónikás ének 1918-ból című alkotásában az archaizálás szerepének formai-világképi vizsgálata, továbbá reflektálás egy korjelenségre.

A hétfői vizsgákon középszinten 91942-en, emelt szinten 6290-en vizsgáztak.